مدار ۷۷ درجه شمالی

مدار ۷۷ درجه شمالی، دایره‌ای از عرض جغرافیایی است که در ۷۷ درجهٔ شمالی خط استوا قرار دارد.[۱]

مدار ۷۷ درجه شمالی در زمین واقع شده
77°
مدار۷۷ درجه شمالی

گذر از مناطق ویرایش

از نصف‌النهار مبدأ شروع می‌شود و به سمت مشرق ۷۷ درجه شمالی از موارد زیر گذر می‌کند:

مختصات‌ها کشور، قلمرو یا دریا توضیحات
۷۷°۰′ شمالی ۰°۰′ شرقی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۰٫۰۰۰°شرقی / 77.000; 0.000 (Prime Meridian) اقیانوس اطلس دریای گرینلند
۷۷°۰′ شمالی ۱۶°۳۰′ شرقی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۱۶٫۵۰۰°شرقی / 77.000; 16.500 (Norway)   نروژ سوالبارد - جزیرهٔ اسپیتس‌برگن
۷۷°۰′ شمالی ۱۷°۱۵′ شرقی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۱۷٫۲۵۰°شرقی / 77.000; 17.250 (Barents Sea) دریای بارنتز
۷۷°۰′ شمالی ۶۷°۴۰′ شرقی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۶۷٫۶۶۷°شرقی / 77.000; 67.667 (Russia)   روسیه نوایا زملیا - Severny Island (northernmost point)
۷۷°۰′ شمالی ۶۷°۵۷′ شرقی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۶۷٫۹۵۰°شرقی / 77.000; 67.950 (Kara Sea) دریای کارا
۷۷°۰′ شمالی ۸۸°۵۰′ شرقی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۸۸٫۸۳۳°شرقی / 77.000; 88.833 (Russia)   روسیه Slozhnyy Island
۷۷°۰′ شمالی ۸۸°۵۳′ شرقی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۸۸٫۸۸۳°شرقی / 77.000; 88.883 (Kara Sea) دریای کارا
۷۷°۰′ شمالی ۹۵°۲۱′ شرقی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۹۵٫۳۵۰°شرقی / 77.000; 95.350 (Russia)   روسیه Russkiy Island
۷۷°۰′ شمالی ۹۶°۱۵′ شرقی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۹۶٫۲۵۰°شرقی / 77.000; 96.250 (Kara Sea) دریای کارا
۷۷°۰′ شمالی ۱۰۱°۲۰′ شرقی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۱۰۱٫۳۳۳°شرقی / 77.000; 101.333 (Russia)   روسیه شبه‌جزیره تایمیر
۷۷°۰′ شمالی ۱۰۷°۱۸′ شرقی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۱۰۷٫۳۰۰°شرقی / 77.000; 107.300 (Laptev Sea) دریای لاپتف
۷۷°۰′ شمالی ۱۰۷°۵۷′ شرقی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۱۰۷٫۹۵۰°شرقی / 77.000; 107.950 (Russia)   روسیه Faddey Islands
۷۷°۰′ شمالی ۱۰۸°۴′ شرقی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۱۰۸٫۰۶۷°شرقی / 77.000; 108.067 (Laptev Sea) دریای لاپتف
۷۷°۰′ شمالی ۱۳۲°۲′ شرقی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۱۳۲٫۰۳۳°شرقی / 77.000; 132.033 (Arctic Ocean) اقیانوس منجمد شمالی
۷۷°۰′ شمالی ۱۵۴°۱۶′ شرقی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۱۵۴٫۲۶۷°شرقی / 77.000; 154.267 (East Siberian Sea) دریای سیبری شرقی گذرکردن از جنوب Henrietta Island,   روسیه
۷۷°۰′ شمالی ۱۵۷°۱۰′ شرقی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۱۵۷٫۱۶۷°شرقی / 77.000; 157.167 (Arctic Ocean) اقیانوس منجمد شمالی
۷۷°۰′ شمالی ۱۲۰°۴′ غربی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۱۲۰٫۰۶۷°غربی / 77.000; -120.067 (Canada)   کانادا نورت‌وست تریتوریز - جزیره پرینس پتریک
۷۷°۰′ شمالی ۱۱۶°۰′ غربی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۱۱۶٫۰۰۰°غربی / 77.000; -116.000 (Moore Bay) Moore Bay
۷۷°۰′ شمالی ۱۱۵°۴۰′ غربی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۱۱۵٫۶۶۷°غربی / 77.000; -115.667 Unnamed waterbody گذرکردن از شمال Emerald Isle, نورت‌وست تریتوریز,   کانادا
گذرکردن از جنوب Fitzwilliam Owen Island, نورت‌وست تریتوریز,   کانادا
گذرکردن از جنوب Eight Bears Island, نورت‌وست تریتوریز,   کانادا
۷۷°۰′ شمالی ۱۱۱°۳۳′ غربی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۱۱۱٫۵۵۰°غربی / 77.000; -111.550 (Hazen Strait) Hazen Strait گذرکردن از شمال Vesey Hamilton Island, نوناووت,   کانادا
۷۷°۰′ شمالی ۱۰۹°۰′ غربی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۱۰۹٫۰۰۰°غربی / 77.000; -109.000 (Byam Martin Channel) Byam Martin Channel
۷۷°۰′ شمالی ۱۰۴°۵۲′ غربی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۱۰۴٫۸۶۷°غربی / 77.000; -104.867 (Desbarats Strait) Desbarats Strait گذرکردن از جنوب Findlay Group, نوناووت,   کانادا
۷۷°۰′ شمالی ۱۰۳°۳۸′ غربی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۱۰۳٫۶۳۳°غربی / 77.000; -103.633 Unnamed waterbody
۷۷°۰′ شمالی ۹۷°۲۵′ غربی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۹۷٫۴۱۷°غربی / 77.000; -97.417 (Canada)   کانادا نوناووت - Crescent Island
۷۷°۰′ شمالی ۹۷°۸′ غربی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۹۷٫۱۳۳°غربی / 77.000; -97.133 (Napier Bay) Napier Bay
۷۷°۰′ شمالی ۹۶°۱۷′ غربی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۹۶٫۲۸۳°غربی / 77.000; -96.283 (Canada)   کانادا نوناووت - جزیره دوون
۷۷°۰′ شمالی ۹۵°۱۳′ غربی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۹۵٫۲۱۷°غربی / 77.000; -95.217 (Norwegian Bay) Norwegian Bay
۷۷°۰′ شمالی ۸۸°۴۳′ غربی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۸۸٫۷۱۷°غربی / 77.000; -88.717 (Canada)   کانادا نوناووت - جزیره الزمیر
۷۷°۰′ شمالی ۷۹°۱۵′ غربی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۷۹٫۲۵۰°غربی / 77.000; -79.250 (Baffin Bay) خلیج بافین Smith Bay
۷۷°۰′ شمالی ۷۸°۲۲′ غربی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۷۸٫۳۶۷°غربی / 77.000; -78.367 (Canada)   کانادا نوناووت - جزیره الزمیر
۷۷°۰′ شمالی ۷۸°۴′ غربی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۷۸٫۰۶۷°غربی / 77.000; -78.067 (Baffin Bay) خلیج بافین
۷۷°۰′ شمالی ۷۱°۱۹′ غربی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۷۱٫۳۱۷°غربی / 77.000; -71.317 (Greenland)   گرینلند
۷۷°۰′ شمالی ۱۸°۱۴′ غربی / ۷۷٫۰۰۰°شمالی ۱۸٫۲۳۳°غربی / 77.000; -18.233 (Atlantic Ocean) اقیانوس اطلس دریای گرینلند

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. - (۱۳۸۷–۸۸اطلس گیتاشناسی، مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، ص. صص ۱۴-۱۵، شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۲-۲۷۰-۷