مدرسه (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

مدرسه برای آموزش دانش آموزان توسط معلمان است.

مدرسه همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: