مدل

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

مدل یک نمایش اطلاعاتی از یک شی، شخص یا سیستم است.

مدل ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

در صنعت مُد ویرایش

  • مدل (شخص)، فردی که شغلش نمایش نوعی تمثال از فرم فیزیکی بدن ایده‌آل انسان است
  • مدل (ابزار)، عروسکی شبیه به انسان، یا قسمتی از بدن انسان، برای نمایش پوشاک

افراد ویرایش

در علوم ویرایش

موسیقی ویرایش