در دانش مواد، مدول برشی یا مدول صلبیت که با G نمایش داده می‌شود که برابر است با نسبت تنش برشی به کرنش برشی:[۱]

کرنش برشی

که در آن

تنش برشی.
نیروی وارده.
سطحی که نیرو بر آن اثر می‌کند.
در مهندسی و در جاهای دیگر .
جابجایی عرضی است.
طول اولیه‌است.

علاوه بر G گاهی مدول برشی را با S یا μ نیز نمایش می‌دهند. یکای مدول برشی گیگاپاسکال (GPa) یا هزار پوند بر اینچ مربع (ksi) است. مدول برشی همواره مثبت است.

یادداشت و منبع ویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی
  1. IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book") (1997). Online corrected version:  (2006–) "shear modulus, G".
رابطه‌های تبدیل مدول‌ها به یکدیگر
خواص کشسانی مواد کشسان خطی همگن و همسانگرد را می‌توان با داشتن دو مدول دلخواه به طور کامل و منحصر به فردی تعیین کرد. بنابراین با در دست داشتن دو مدول و با استفاده از فرمول‌های زیر می‌توان سایر مدول‌ها را محاسبه کرد.
            توضیحات
             
             
             
             
             
               
             
             
             

 

There are two valid solutions.
The plus sign leads to  .
The minus sign leads to  .

             
              Cannot be used when