مدیر ارشد بازاریابی

یک مدیر ارشد بازاریابی (به انگلیسی: Chief marketing officer) یا مدیر بازاریابی مسئولیت اجرایی فعالیت های بازاریابی یک سازمان را بر عهده می گیرد و اغلب گزارش های خود را به مدیر ارشد اجرایی و یا مدیر عمليات است. یک مدیر بازاریابی عموماً نیز مدیر ارشد تاثیر نیز می باشد.او مسئولیت هم صدا کردن یک شرکت را نیز برعهده دارد. [۱]

مسئولیت اولیهویرایش

  • وظایف تحلیلی: مانند قیمت گذاری و تحقیقات بازار
  • وظایف خلاقانه: از جمله طراحی و تبلیغات،تبلیغات
  • وظایف فردی: مانند هماهنگی بسیاری از سبک های مختلف تفکر در یک تیم.

منابعویرایش