مدیر ارشد مالی

مدیر ارشد مالی (CFO) (انگلیسی: Chief financial officer‎) یا مدیر ارشد مالی و اجرایی (CFOO) (انگلیسی: chief financial and operating officer‎) یک عنوان شرکتی در حوزه دانش مالی است که مسئولیت مدیریت ریسک مالی سازمان یا ابرشرکت را بر عهده دارد. این مدیر مسئول برنامه‌ریزی مالی، نگه‌داری اسناد مالی و همچنین ارائه گزارش مالی به مدیریت بالاتر است. مدیر ارشد مالی معمولاً به مدیر عامل اجرایی و هیئت مدیره گزارش می‌دهد. او وظیفه نظارت بر فعالیت‌های واحد مالی را بر عهده دارد و سخنگوی ارشد مالی سازمان است. مدیر ارشد مالی به‌طور مستقیم با مدیر ارشد عملیات در تمام امور استراتژیک و تاکتیکی در زمینه مدیریت بودجه، تجزیه و تحلیل سود/هزینه، پیش‌بینی نیازها و تضمین منابع مالی جدید، همکاری می‌کند.

صلاحیتویرایش

اغلب مدیران ارشد مالی شرکت‌های بزرگ دارای مدرک کارشناسی ارشد یا مدرک مالی مانند کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار هستند، یا با پیش‌زمینه از حوزه حسابداری می‌آیند، مانند مدرک حسابداری عمومی گواهی‌شده.

منابعویرایش