مرآت‌الوقایع مظفری

مرآت الوقایع مظفری مجموعه یادداشت‌هایی است درباره حوادث ایران و شرح رنج‌های مردم این سرزمین در فاصله ذی‌القعده ۱۳۱۴ق تا ۱۳۲۴ق (۱۲۸۵ خورشیدی) و به تعبیر دیگر زمان سلطنت مظفرالدین شاه، نوشته شده به دست عبدالحسین خان ملک الورخین که بعدها به لسان السلطنه نامدار شد.[۱]

منابعویرایش

  1. عبدالحسین خان ملک المورخین (۱۳۸۶مرآت الوقایع مظفری (جلد اول)، به کوشش تصحیح: دکتر عبدالحسین نوایی.، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، ص. ص نه، شابک ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۰۰-۲۶-۸