۱۳۲۴ (قمری)

سال هجری قمری

۱۳۲۴ (قمری)، هزار و سیصد و بیست و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و پنجم فوریه سال ۱۹۰۶ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰ 

سال: ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ - ۱۳۲۴ - ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷

رویدادها

ویرایش

زادروزها

ویرایش

مرگ‌ها

ویرایش