مراثی سعدی به بخشی از اشعار سعدی گفته می‌شود که در آنها شاعر به مرثیه‌سرایی برای افراد یا رویدادها می‌پردازد.[۱][۲]

عنوان مرثیه‌ها ویرایش

  • ذکر وفات امیرفخرالدین ابی‌بکر طاب ثراه
  • در مرثیهٔ عز الدین احمد بن یوسف
  • در مرثیهٔ اتابک ابوبکر بن سعد زنگی
  • در مرثیهٔ سعد بن ابوبکر
  • در مرثیهٔ ابوبکر سعد بن زنگی
  • در زوال خلافت بنی‌عباس (مرثیهٔ مستعصم عباسی)
  • ترجیع بند در مرثیهٔ سعد بن ابوبکر

منابع ویرایش

  1. محقق، مهدی. «سعدی و مرثیه سرایی».
  2. «مراثی سعدی و سوگ‌سرایی بر مستعصم».