مرتضی ممتازالملک

مرتضی ممتازالملک پسر سوم میرزا جبار ناظم المهام در ۱۲۸۶ قمری در تهران زاده شد. پدرش از مردم خوی بود که در آذربایجان در دستگاه عباس میرزا و میرزا ابوالقاسم قائم مقام خدمت می‌کرد و با امیرکبیر هم دوستی داشت.

زندگی‌نامهویرایش

مرتضی خان پس از انجام تحصیلات اولیه به مدرسه دارالفنون رفت. آنگاه راه اروپا را در پیش گرفت و در پاریس درس خواند. پس از آن به تهران باز آمد و در اداره انطباعات و دارالترجمه دولتی مترجم زبان فرانسه شد. چندی بعد به خدمت وزارت امور خارجه درآمد و در ۱۳۲۴ هجری قمری وزیر مختار ایران در ایالات متحدهٔ آمریکا شد.[۱]

مرتضی خان چندی را در اروپا گذراند تا اینکه به تهران برگشت و در سال ۱۳۳۴ قمری وزارت معارف و اوقاف را در کابینه سپهسالار به عهده گرفت. همین وزارت را در کابینه وثوق الدوله نیز حفظ کرد. او در این سمت به بنیان موزه ملی همت گماشت که از جمله آثار ماندگار وی است.[۲]

منابعویرایش