باز کردن منو اصلی

مرحله آئینه در گفتمان روانکاوی ژاک لاکان، برهه ای از زندگی کودک در شش تا هجده ماهگی می‌باشد که در طی آن طفل برای نخستین بار به تشخیص وجود خود به عنوان موجودیتی متمایز از مادر نائل می‌گردد.[۱]

منابعویرایش