مریم‌گلی جنگلی

گونه‌ای از خزنه
مریم‌گلی جنگلی
Lamiaceae - Salvia glutinosa-1.JPG
مریم‌گلی جنگلی، Salvia glutinosa
آرایه‌شناسی
فرمانرو: گیاهان
(طبقه‌بندی‌نشده): گیاهان گلدار
(طبقه‌بندی‌نشده): دولپه‌ای‌های نو
(طبقه‌بندی‌نشده): آستریدها
راسته: نعناسانان
تیره: نعناعیان
سرده: مریم‌گلی
Species: S. glutinosa
نام علمی
Salvia glutinosa

مریم‌گلی جنگلی (نام علمی: Salvia glutinosa) نام یک گونه از سرده مریم‌گلی است.

نگارخانهویرایش