یک مزرعه کشاورزی در چین
زمین کشاورزی
«مزرعه» به اینجا تغییرمسیر دارد. برای سایر استفاده‌ها، مزرعه (ابهام‌زدایی) را مشاهده کنید.

کشتزار یا مزرعه، زمینی است شامل ساختارهایی گوناگون است که به کشاورزی، فرآوری و مدیریت خوراک سود می‌رساند و پایه‌ای‌ترین عنصر فرآوری و تولید می‌باشد. کشتزارها می‌توانند یک دارنده داشته باشند، یا خانواده و یا گروهی از مردم و یا آنکه بنگاه یا شرکتی بر آن نظارت داشته باشد. یک کشتزار می‌تواند اندازه‌های گوناگونی داشته باشد، از جزئی از یک هکتار تا هزاران هکتار گسترده باشد.

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش