مسابقات بسکتبال قهرمانی اروپا

مسابقات بسکتبال قهرمانی اروپا و حومه (به انگلیسی: FIBA EuroBasket) رقابت بسکتبال دوسالانه تیم‌های ملی مردان فیبا اروپا است که تحت نظر و نظارت فدراسیون بین‌المللی بسکتبال به رقابت می‌پردازند.

مسابقات بسکتبال قهرمانی اروپا
فصل یا رقابت جاری:
Current sports event مسابقات بسکتبال قهرمانی اروپا ۲۰۱۷
ورزشبسکتبال
بنیان‌گذاری۱۹۳۵
نخستین فصل۱۹۳۵
شمار تیم‌ها۲۴
کشورهااتحادیه اروپا فیبا اروپا member associations
قاره(ها)اتحادیه اروپا فیبا اروپا (اروپا)
تازه‌ترین قهرمان اسلوونی (نخستین عنوان)
بیشترین قهرمانی اتحاد جماهیر شوروی (۱۴عنوان)
رقابت‌های وابستهمسابقات قهرمانی فیبا اروپا برای کشورهای کوچک
مسابقات قهرمانی بسکتبال زنان اروپا
وبگاه رسمی

نتایج

ویرایش
خلاصه
سال میزبان دیدار پایانی دیدار رده بندی تعداد تیمها
قهرمان نتیجه نایب قهرمان سوم نتیجه چهارم
۱۹۳۵

جزئیات

   سوئیس  
لتونی
۱۸-۲۴  
اسپانیا
 
چکسلواکی
۲۳-۲۵  
سوئیس
۱۰
۱۹۳۷

جزئیات

  لتونی  
لیتوانی
۲۳-۲۴  
ایتالیا
 
فرانسه
۲۴-۲۷  
لهستان
۸
۱۹۳۹

جزئیات

  لیتوانی  
لیتوانی
رقابت دوره ای  
لتونی
 
لهستان
رقابت دوره ای  
فرانسه
۸
۱۹۴۱   لیتوانی لغو به دلیل جنگ جهانی دوم
۱۹۴۶

جزئیات

   سوئیس  
چکسلواکی
۳۲-۳۴  
ایتالیا
 
مجارستان
۳۲-۳۸  
فرانسه
۱۰
۱۹۴۷

جزئیات

  چکسلواکی  
اتحاد جماهیر شوروی
۳۷-۵۶  
چکسلواکی
 
مصر
۴۸-۵۰  
بلژیک
۱۴
۱۹۴۹

جزئیات

  مصر  
مصر
رقابت دوره ای  
فرانسه
 
یونان
رقابت دوره ای  
ترکیه
۷
۱۹۵۱

جزئیات

  فرانسه  
اتحاد جماهیر شوروی
۴۴-۴۵  
چکسلواکی
 
فرانسه
۵۲-۵۵  
بلغارستان
۱۸
۱۹۵۳

جزئیات

  اتحاد جماهیر شوروی  
اتحاد جماهیر شوروی
رقابت دوره ای  
مجارستان
 
فرانسه
رقابت دوره ای  
چکسلواکی
۱۷
۱۹۵۵

جزئیات

  مجارستان  
مجارستان
رقابت دوره ای  
چکسلواکی
 
اتحاد جماهیر شوروی
رقابت دوره ای  
بلغارستان
۱۸
۱۹۵۷

جزئیات

  بلغارستان  
اتحاد جماهیر شوروی
رقابت دوره ای  
بلغارستان
 
چکسلواکی
رقابت دوره ای  
مجارستان
۱۶
۱۹۵۹

جزئیات

  ترکیه  
اتحاد جماهیر شوروی
رقابت دوره ای  
چکسلواکی
 
فرانسه
رقابت دوره ای  
مجارستان
۱۷
۱۹۶۱

جزئیات

  جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی  
اتحاد جماهیر شوروی
۵۳-۶۰  
یوگسلاوی
 
بلغارستان
۴۶-۵۵  
فرانسه
۱۹
۱۹۶۳

جزئیات

  لهستان  
اتحاد جماهیر شوروی
۴۵-۶۱  
لهستان
 
یوگسلاوی
۶۱-۸۹  
مجارستان
۱۶
۱۹۶۵

جزئیات

  اتحاد جماهیر شوروی  
اتحاد جماهیر شوروی
۴۹-۵۸  
یوگسلاوی
 
لهستان
۷۰-۸۶  
ایتالیا
۱۶
۱۹۶۷

جزئیات

  فنلاند  
اتحاد جماهیر شوروی
۷۷-۸۹  
چکسلواکی
 
لهستان
۷۶-۸۰  
بلغارستان
۱۶
۱۹۶۹

جزئیات

  ایتالیا  
اتحاد جماهیر شوروی
۷۲-۸۱  
یوگسلاوی
 
چکسلواکی
۷۵-۷۷  
لهستان
۱۲
۱۹۷۱

جزئیات

  آلمان غربی  
اتحاد جماهیر شوروی
۶۴-۶۹  
یوگسلاوی
 
ایتالیا
۶۷-۸۵  
لهستان
۱۲
۱۹۷۳

جزئیات

  اسپانیا  
یوگسلاوی
۶۷-۷۸  
اسپانیا
 
اتحاد جماهیر شوروی
۵۸-۹۰  
چکسلواکی
۱۲
۱۹۷۵

جزئیات

  جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی  
یوگسلاوی
رقابت دوره ای  
اتحاد جماهیر شوروی
 
ایتالیا
رقابت دوره ای  
اسپانیا
۱۲
۱۹۷۷

جزئیات

  بلژیک  
یوگسلاوی
۶۱-۷۴  
اتحاد جماهیر شوروی
 
چکسلواکی
۸۱-۹۱  
ایتالیا
۱۲
۱۹۷۹

جزئیات

  ایتالیا  
اتحاد جماهیر شوروی
۷۶-۹۸  
اسرائیل
 
یوگسلاوی
۹۲-۹۹  
چکسلواکی
۱۲
۱۹۸۱

جزئیات

  چکسلواکی  
اتحاد جماهیر شوروی
۷۶-۸۴  
یوگسلاوی
 
چکسلواکی
۹۰-۱۰۱  
اسپانیا
۱۲
۱۹۸۳

جزئیات

  فرانسه  
ایتالیا
۹۶-۱۰۵  
اسپانیا
 
اتحاد جماهیر شوروی
۷۰-۱۰۵  
هلند
۱۲
۱۹۸۵

جزئیات

  آلمان غربی  
اتحاد جماهیر شوروی
۸۹-۱۲۰  
چکسلواکی
 
ایتالیا
۹۰-۱۰۲  
اسپانیا
۱۲
۱۹۸۷

جزئیات

  یونان  
یونان
۱۰۱-۱۰۳
وقت اضافه
 
اتحاد جماهیر شوروی
 
یوگسلاوی
۸۷-۹۸  
اسپانیا
۱۲
۱۹۸۹

جزئیات

  جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی  
یوگسلاوی
۷۷-۹۸  
یونان
 
اتحاد جماهیر شوروی
۷۶-۱۰۴  
ایتالیا
۸
۱۹۹۱

جزئیات

  ایتالیا  
یوگسلاوی
۷۳-۸۸  
ایتالیا
 
اسپانیا
۸۳-۱۰۱  
فرانسه
۸
۱۹۹۳

جزئیات

  آلمان  
آلمان
۷۰-۷۱  
روسیه
 
کرواسی
۵۹-۹۹  
یونان
۱۶
۱۹۹۵

جزئیات

  یونان  
یوگسلاوی
۹۰-۹۶  
لیتوانی
 
کرواسی
۶۸-۷۳  
یونان
۱۴
۱۹۹۷

جزئیات

  اسپانیا  
یوگسلاوی
۴۹-۶۱  
ایتالیا
 
روسیه
۷۷-۹۷  
یونان
۱۶
۱۹۹۹

جزئیات

  فرانسه  
ایتالیا
۵۶-۶۴  
اسپانیا
 
یوگسلاوی
۶۲-۷۴  
فرانسه
۱۶
۲۰۰۱

جزئیات

  ترکیه  
یوگسلاوی
۶۹-۷۸  
ترکیه
 
اسپانیا
۹۰-۹۹  
آلمان
۱۶
۲۰۰۳

جزئیات

  سوئد  
لیتوانی
۸۴-۹۳  
اسپانیا
 
ایتالیا
۶۷-۶۹  
فرانسه
۱۶
۲۰۰۵

جزئیات

  صربستان و مونته‌نگرو  
یونان
۶۲-۷۸  
آلمان
 
فرانسه
۶۸-۹۸  
اسپانیا
۱۶
۲۰۰۷

جزئیات

  اسپانیا  
روسیه
۵۹-۶۰  
اسپانیا
 
لیتوانی
۶۹-۷۸  
یونان
۱۶
۲۰۰۹

جزئیات

  لهستان  
اسپانیا
۶۳-۸۵  
صربستان
 
یونان
۵۶-۵۷  
اسلوونی
۱۶
۲۰۱۱

جزئیات

  لیتوانی  
اسپانیا
۸۵-۹۸  
فرانسه
 
روسیه
۶۸-۷۲  
مقدونیه شمالی
۲۴
۲۰۱۳

جزئیات

  اسلوونی  
فرانسه
۶۶-۸۰  
لیتوانی
 
اسپانیا
۶۶-۹۲  
کرواسی
۲۴
۲۰۱۵

جزئیات

  فرانسه  کرواسی

  آلمان

  لتونی

 
اسپانیا
۶۳-۸۰  
لیتوانی
 
فرانسه
۶۸-۸۱  
صربستان
۲۴
۲۰۱۷

جزئیات

  ترکیه  فنلاند

  اسرائیل

  رومانی

 
اسلوونی
۸۵-۹۳  
صربستان
 
اسپانیا
۸۵-۹۳  
روسیه
۲۴
۲۰۲۲

جزئیات

  آلمان  جمهوری چک

  گرجستان

  ایتالیا

 
اسپانیا
۷۶-۸۸  
فرانسه
 
آلمان
۶۹-۸۲  
لهستان
۲۴

منابع

ویرایش

https://en.wikipedia.org/wiki/EuroBasket