مسابقات قهرمانی بسکتبال زنان اروپا

مسابقات قهرمانی بسکتبال زنان اروپا یک مسابقه بین‌المللی بسکتبال دو ساله است که بین ملت‌های اروپا برگزار می‌شود. قهرمانی بسکتبال زنان همچنین به عنوان رقابت مقدماتی جام جهانی بسکتبال زنان و همچنین بازیهای المپیک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مسابقات قهرمانی بسکتبال زنان اروپا
فصل یا رقابت جاری:
Current sports event مسابقات قهرمانی بسکتبال زنان اروپا ۲۰۲۱
نشان قهرمانی بسکتبال زنان اروپا
ورزشبسکتبال
بنیان‌گذاری۱۹۳۸
نخستین فصل۱۹۳۸
شمار تیم‌ها۱۶
قاره(ها)اتحادیه اروپا فیبا اروپا (اروپا)
تازه‌ترین قهرمان اسپانیا (چهارمین عنوان)
بیشترین قهرمانی اتحاد جماهیر شوروی (۲۱ عنوان)
رقابت‌های وابستهقهرمانی مردان اروپا
وبگاه رسمی

نتایج

ویرایش

خلاصه

ویرایش
سال میزبان دیدار پایانی رده‌بندی
قهرمان نتیجه دوم سوم نتیجه چهارم
۱۹۳۸

ریزگان

  ایتالیا  
ایتالیا
رقابت دوره ای  
لیتوانی
 
لهستان
رقابت دوره ای  
فرانسه
۱۹۵۰

ریزگان

  مجارستان  
اتحاد جماهیر شوروی
رقابت دوره ای  
مجارستان
 
چکسلواکی
رقابت دوره ای  
فرانسه
۱۹۵۲

ریزگان

  اتحاد جماهیر شوروی  
اتحاد جماهیر شوروی
رقابت دوره ای  
چکسلواکی
 
مجارستان
رقابت دوره ای  
بلغارستان
۱۹۵۴

ریزگان

  یوگسلاوی  
اتحاد جماهیر شوروی
رقابت دوره ای  
چکسلواکی
 
بلغارستان
رقابت دوره ای  
مجارستان
۱۹۵۶

ریزگان

  چکسلواکی  
اتحاد جماهیر شوروی
۴۹–۴۱  
مجارستان
 
چکسلواکی
۹۱–۶۰  
بلغارستان
۱۹۵۸

ریزگان

  لهستان  
بلغارستان
رقابت دوره ای  
اتحاد جماهیر شوروی
 
چکسلواکی
رقابت دوره ای  
یوگسلاوی
۱۹۶۰

ریزگان

  بلغارستان  
اتحاد جماهیر شوروی
رقابت دوره ای  
بلغارستان
 
چکسلواکی
رقابت دوره ای  
لهستان
۱۹۶۲

ریزگان

  فرانسه  
اتحاد جماهیر شوروی
۴۶–۶۳  
چکسلواکی
 
بلغارستان
۳۶–۴۸  
رومانی
۱۹۶۴

ریزگان

  مجارستان  
اتحاد جماهیر شوروی
۵۳–۵۵  
بلغارستان
 
چکسلواکی
۴۷–۶۸  
رومانی
۱۹۶۶

ریزگان

  رومانی  
اتحاد جماهیر شوروی
۶۶–۷۴  
چکسلواکی
 
آلمان شرقی
۶۰–۶۵  
رومانی
۱۹۶۸

ریزگان

  ایتالیا  
اتحاد جماهیر شوروی
رقابت دوره ای  
یوگسلاوی
 
لهستان
رقابت دوره ای  
آلمان شرقی
۱۹۷۰

ریزگان

  هلند  
اتحاد جماهیر شوروی
۳۳–۹۴  
فرانسه
 
یوگسلاوی
۶۶–۷۷  
بلغارستان
۱۹۷۲

ریزگان

  بلغارستان  
اتحاد جماهیر شوروی
رقابت دوره ای  
بلغارستان
 
چکسلواکی
رقابت دوره ای  
فرانسه
۱۹۷۴

ریزگان

  ایتالیا  
اتحاد جماهیر شوروی
رقابت دوره ای  
چکسلواکی
 
ایتالیا
رقابت دوره ای  
مجارستان
۱۹۷۶

ریزگان

  فرانسه  
اتحاد جماهیر شوروی
رقابت دوره ای  
چکسلواکی
 
بلغارستان
رقابت دوره ای  
فرانسه
۱۹۷۸

ریزگان

  لهستان  
اتحاد جماهیر شوروی
رقابت دوره ای  
یوگسلاوی
 
چکسلواکی
رقابت دوره ای  
فرانسه
۱۹۸۰

ریزگان

  یوگسلاوی  
اتحاد جماهیر شوروی
۴۹–۹۵  
لهستان
 
یوگسلاوی
۵۷–۶۱  
چکسلواکی
۱۹۸۱

ریزگان

  ایتالیا  
اتحاد جماهیر شوروی
۴۲–۸۵  
لهستان
 
چکسلواکی
۷۴–۷۶  
یوگسلاوی
۱۹۸۳

ریزگان

  مجارستان  
اتحاد جماهیر شوروی
۷۰–۹۱  
بلغارستان
 
مجارستان
۷۹–۸۲  
یوگسلاوی
۱۹۸۵

ریزگان

  ایتالیا  
اتحاد جماهیر شوروی
۶۹–۱۰۳  
بلغارستان
 
مجارستان
۷۶–۱۰۳  
چکسلواکی
۱۹۸۷

ریزگان

  اسپانیا  
اتحاد جماهیر شوروی
۷۳–۸۳  
یوگسلاوی
 
مجارستان
۶۷–۷۵  
چکسلواکی
۱۹۸۹

ریزگان

  بلغارستان  
اتحاد جماهیر شوروی
۶۱–۶۴  
چکسلواکی
 
بلغارستان
۶۹–۷۹  
یوگسلاوی
۱۹۹۱

ریزگان

  اسرائیل  
اتحاد جماهیر شوروی
۸۴–۹۷  
یوگسلاوی
 
مجارستان
۶۱–۶۵  
بلغارستان
۱۹۹۳

ریزگان

  ایتالیا  
اسپانیا
۵۳–۶۳  
فرانسه
 
اسلواکی
۶۷–۶۸  
ایتالیا
۱۹۹۵

ریزگان

  جمهوری چک  
اوکراین
۶۶–۷۷  
ایتالیا
 
روسیه
۵۰–۶۹  
اسلواکی
۱۹۹۷

ریزگان

  مجارستان  
لیتوانی
۶۲–۷۲  
اسلواکی
 
آلمان
۶۱–۸۶  
مجارستان
۱۹۹۹

ریزگان

  لهستان  
لهستان
۵۶–۵۹  
فرانسه
 
روسیه
۴۹–۷۸  
اسلواکی
۲۰۰۱

ریزگان

  فرانسه  
فرانسه
۶۸–۷۳  
روسیه
 
اسپانیا
۷۴–۸۹  
لیتوانی
۲۰۰۳

ریزگان

  یونان  
روسیه
۵۶–۵۹  
چک
 
اسپانیا
۸۱–۸۷  
لهستان
۲۰۰۵

ریزگان

  ترکیه  
چک
۷۰–۷۲  
روسیه
 
اسپانیا
۶۵–۸۳  
لیتوانی
۲۰۰۷

ریزگان

  ایتالیا  
روسیه
۶۸–۷۴  
اسپانیا
 
بلاروس
۶۳–۷۲  
لتونی
۲۰۰۹

ریزگان

  لتونی  
فرانسه
۵۳–۵۷  
روسیه
 
اسپانیا
۵۶–۶۳  
بلاروس
۲۰۱۱

ریزگان

  لهستان  
روسیه
۴۲–۵۹  
ترکیه
 
فرانسه
۵۶–۶۳  
چک
۲۰۱۳

ریزگان

  فرانسه  
اسپانیا
۶۹–۷۰  
فرانسه
 
ترکیه
۷۱–۹۲  
صربستان
۲۰۱۵

ریزگان

  مجارستان

  رومانی

 
صربستان
۶۸–۷۶  
فرانسه
 
اسپانیا
۵۸–۷۴  
بلاروس
۲۰۱۷

ریزگان

  جمهوری چک  
اسپانیا
۵۵–۷۱  
فرانسه
 
بلژیک
۴۵–۷۸  
یونان
۲۰۱۹

ریزگان

  لتونی

  صربستان

 
اسپانیا
۶۶–۸۶  
فرانسه
 
صربستان
۵۵–۸۱  
بریتانیا
۲۰۲۱

ریزگان

  فرانسه

  اسپانیا

جدول نشان

ویرایش
رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  اتحاد جماهیر شوروی۲۱۱۰۲۲
۲  اسپانیا۴۱۵۱۰
۳  روسیه۳۳۲۸
۴  فرانسه۲۷۱۱۰
۵  بلغارستان۱۵۴۱۰
۶  لهستان۱۲۲۵
۷  ایتالیا۱۱۱۳
۸  چک۱۱۰۲
  لیتوانی۱۱۰۲
۱۰  صربستان۱۰۱۲
۱۱  اوکراین۱۰۰۱
۱۲  چکسلواکی۰۷۸۱۵
۱۳  یوگسلاوی۰۴۲۶
۱۴  مجارستان۰۲۵۷
۱۵  Slovak Republic۰۱۱۲
  ترکیه۰۱۱۲
۱۷  آلمان شرقی۰۰۱۱
  بلژیک۰۰۱۱
  آلمان۰۰۱۱
  بلاروس۰۰۱۱
مجموع (۲۰ کشور)۳۷۳۷۳۷۱۱۱

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش

"Women Basketball European Championships Archive". todor66.com. Retrieved 15 June 2013.

پیوند به بیرون

ویرایش