مسابقات سگ (به انگلیسی: Dog Show) تحت عنوان فستیوال یا جشنواره های متعدد در کشورهای مختلف با هدف انتخاب بهترین و زیباترین سگ از نظر سلامت ، کیفیت نژادی یا کارایی برگزار می شود.

رکورد گیری ویرایش

در یک مسابقه و رکورد گیری تمامی سگها در بدو ورود به محل مسابقه مورد معاینه پزشکی توسط پزشک مسابقات یا تیمها قرار میگیرند تا از سلامت سگ مورد نظر و شرکت کننده اطمینان حاصل شود . بعد از تایید سلامت راهی مرحله رکورد گیری میشن و در قسمت رکورد گیری حداقل سیزده مورد از اندازه های مشخص و تعریف شده مانند قد وزن دندانها که دارای چند بخش به تنهایی در رکورد گیری میباشد و موارد مهم دیگر در برگه نمونه گیری ثبت شده و با جدا نمودن یک صد تار مو از سگ مورد نظر نمونه گیری برای تعیین ژنوتپ در بانک اطلاعاتی جامع سگهای کار صورت می گیرد.

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش