مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا ۱۹۷۱

مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا ۱۹۷۱ ششمین دورهٔ قهرمانی آسیا برای مردان می‌باشد که از ۳۰ اکتبر تا ۱۰ نوامبر در توکیو، ژاپن برگزار گردید.

قهرمانی آسیا ۱۹۷۱
اطلاعات مسابقات
کشور میزبانژاپن
شهرتوکیو
زمان برگزاری۳۰ اکتبر تا ۱۰ نوامبر
تیم‌ها۹
میزبان(ها)۱ (در ۱ شهر میزبان)
جایگاه‌های نهایی
قهرمان ژاپن (یکمین عنوان)
نایب قهرمان فیلیپین
مکان سوم کره جنوبی
مکان چهارم جمهوری چین

نتایجویرایش

تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  ژاپن ۸ ۸ ۰ ۷۳۴ ۴۲۷ ۳۰۷+ ۱۶
  فیلیپین ۸ ۷ ۱ ۸۰۸ ۵۷۲ ۲۳۶+ ۱۵
  کره جنوبی ۸ ۶ ۲ ۷۸۴ ۵۲۳ ۲۶۱+ ۱۴
  جمهوری چین ۸ ۵ ۳ ۶۵۴ ۵۷۷ ۷۷+ ۱۳
  مالزی ۸ ۴ ۴ ۵۸۸ ۶۱۳ ۲۵– ۱۲
  هند ۸ ۳ ۵ ۵۶۳ ۶۳۲ ۶۹– ۱۱
  تایلند ۸ ۲ ۶ ۵۴۴ ۶۹۲ ۱۴۸– ۱۰
  سنگاپور ۸ ۱ ۷ ۵۴۸ ۸۰۶ ۲۵۸– ۹
  هنگ کنگ ۸ ۰ ۸ ۴۹۳ ۸۷۴ ۳۸۱– ۸
۳۰ اکتبر
سنگاپور   ۸۰–۱۳۴   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۱–۶۸, ۴۹–۶۶
۳۰ اکتبر
ژاپن   ۷۹–۴۴   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۵–۱۵, ۴۴–۲۹
۳۰ اکتبر
هنگ کنگ   ۵۱–۱۲۵   کره جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۴–۵۸, ۲۷–۶۷
۳۰ اکتبر
مالزی   ۸۰–۶۸   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۵–۳۳, ۳۵–۳۵
۳۱ اکتبر
تایلند   ۹۸–۵۸   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۷–۲۶, ۶۱–۳۲
۳۱ اکتبر
جمهوری چین   ۹۲–۶۹   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۲–۳۶, ۵۰–۳۳
۳۱ اکتبر
فیلیپین   ۱۳۳–۵۷   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۶۴–۲۸, ۶۹–۲۹
۳۱ اکتبر
کره جنوبی   ۸۳–۵۷   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۵–۲۲, ۲۸–۳۵
۱ نوامبر
هنگ کنگ   ۳۸–۱۳۱   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۱۶–۶۳, ۲۲–۶۸
۱ نوامبر
سنگاپور   ۶۲–۹۸   جمهوری چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۸–۵۴, ۲۴–۴۴
۱ نوامبر
مالزی   ۵۷–۷۹   کره جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۹–۴۰, ۲۸–۳۹
۱ نوامبر
تایلند   ۶۷–۷۵   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۲–۳۲, ۳۵–۴۳
۳ نوامبر
فیلیپین   ۹۵–۵۳   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۳–۳۰, ۵۲–۲۳
۳ نوامبر
هند   ۸۰–۷۹   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۰–۴۱, ۴۰–۳۸
۳ نوامبر
ژاپن   ۸۶–۵۷   جمهوری چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۰–۲۵, ۳۶–۳۲
۳ نوامبر
کره جنوبی   ۱۳۱–۶۱   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۶۶–۲۷, ۶۵–۳۴
۴ نوامبر
جمهوری چین   ۹۶–۵۹   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۰–۲۵, ۴۶–۳۴
۴ نوامبر
ژاپن   ۸۷–۵۶   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۲–۳۲, ۴۵–۲۴
۴ نوامبر
تایلند   ۷۲–۱۲۱   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۳–۵۹, ۳۹–۶۲
۶ نوامبر
کره جنوبی   ۸۰–۸۸   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۴–۴۴, ۴۶–۴۴
۶ نوامبر
هنگ کنگ   ۷۲–۹۶   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۲–۳۸, ۴۰–۵۸
۶ نوامبر
هند   ۶۴–۷۱   جمهوری چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۲–۳۶, ۳۲–۳۵
۷ نوامبر
ژاپن   ۸۶–۴۸   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۵–۲۶, ۴۱–۲۲
۷ نوامبر
تایلند   ۸۵–۷۶   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۷–۳۴, ۳۸–۴۲
۷ نوامبر
سنگاپور   ۴۹–۱۲۵   کره جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۱۹–۵۹, ۳۰–۶۶
۸ نوامبر
هنگ کنگ   ۷۴–۱۰۱   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۴–۵۷, ۴۰–۴۴
۸ نوامبر
فیلیپین   ۶۹–۹۳   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۹–۴۵, ۳۰–۴۸
۸ نوامبر
مالزی   ۷۱–۵۰   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۴–۲۲, ۴۷–۲۸
۸ نوامبر
جمهوری چین   ۸۴–۹۳ (OT)   کره جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۴–۳۴, ۳۳–۳۳ وقت اضافه: ۱۰–۱۰، ۷–۱۶
۹ نوامبر
مالزی   ۱۰۷–۶۶   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۷–۳۳, ۵۰–۳۳
۹ نوامبر
ژاپن   ۹۶–۴۷   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۴–۲۱, ۴۲–۲۶
۹ نوامبر
جمهوری چین   ۸۱–۶۷   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۲–۳۴, ۳۹–۳۳
۹ نوامبر
هند   ۶۲–۹۱   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۰–۴۳, ۳۲–۴۸
۱۰ نوامبر
سنگاپور   ۷۷–۱۰۳   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۱–۴۸, ۳۶–۵۵
۱۰ نوامبر
فیلیپین   ۷۷–۷۵   جمهوری چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۰–۴۵, ۳۷–۳۰
۱۰ نوامبر
کره جنوبی   ۶۸–۷۶   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۰–۳۷, ۳۸–۳۹

جدول نهاییویرایش

راه‌یافته به المپیک تابستانی ۱۹۷۲
رتبه تیم رکورد
    ژاپن ۸–۰
    فیلیپین ۷–۱
    کره جنوبی ۶–۲
۴   جمهوری چین ۵–۳
۵   مالزی ۴–۴
۶   هند ۳–۵
۷   تایلند ۲–۶
۸   سنگاپور ۱–۷
۹   هنگ کنگ ۰–۸

جوایزویرایش

 قهرمان آسیا ۱۹۷۱ 
 
ژاپن
دومین عنوان

منابعویرایش