مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا ۱۹۷۵

مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا ۱۹۷۵ هشتمین دورهٔ قهرمانی آسیا برای مردان می‌باشد که از ۱۵ تا ۲۶ نوامبر در بانگکوک، تایلند برگزار گردید.

قهرمانی آسیا ۱۹۷۵
اطلاعات مسابقات
کشور میزبانتایلند
شهربانگکوک
زمان برگزاری۱۵ تا ۲۶ نوامبر
تیم‌ها۱۳
میزبان(ها)۱ (در ۱ شهر میزبان)
جایگاه‌های نهایی
قهرمان چین (یکمین عنوان)
نایب قهرمان ژاپن
مکان سوم کره جنوبی
مکان چهارم هند

این نخستین باری بود تیم ملی بسکتبال چین در این مسابقات شرکت کرد، چرا که تیم جمهوری چین (تایوان) پیش از این به جای سرزمین اصلی چین رقابت می‌کرد. با این حال، تیم چین با قدرت کامل در این رقابت‌ها حاضر شد و هیچ تیمی نتوانست مانع قهرمانی آن‌ها شود.

دور مقدماتیویرایش

گروه Aویرایش

تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  چین ۶ ۶ ۰ ۶۲۱ ۴۱۷ ۲۰۴+ ۱۲
  فیلیپین ۶ ۵ ۱ ۶۲۲ ۵۲۶ ۹۶+ ۱۱
  تایلند ۶ ۴ ۲ ۵۳۵ ۴۸۸ ۴۷+ ۱۰
  سنگاپور ۶ ۳ ۳ ۵۰۲ ۵۶۰ ۵۸– ۹
  هنگ کنگ ۶ ۲ ۴ ۵۰۷ ۵۸۰ ۷۳– ۸
  اندونزی ۶ ۱ ۵ ۴۶۰ ۵۸۸ ۱۲۸– ۷
  پاکستان ۶ ۰ ۶ ۴۴۰ ۵۲۸ ۸۸– ۶
۱۵ نوامبر
تایلند   ۹۴–۷۶   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۴–۴۰, ۵۰–۳۶
۱۵ نوامبر
فیلیپین   ۹۷–۷۲   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۷–۴۴, ۵۰–۲۸
۱۵ نوامبر
اندونزی   ۷۴–۶۷   پاکستان
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۷–۲۲, ۳۷–۴۵
۱۶ نوامبر
هنگ کنگ   ۸۷–۷۶   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۵–۳۸, ۵۲–۳۸
۱۶ نوامبر
پاکستان   ۶۴–۹۴   چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۸–۴۷, ۳۶–۴۷
۱۶ نوامبر
سنگاپور   ۸۳–۹۹   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۷–۵۰, ۳۶–۴۹
۱۷ نوامبر
اندونزی   ۸۷–۱۱۷   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۵–۵۷, ۵۲–۶۰
۱۷ نوامبر
تایلند   ۸۷–۶۹   پاکستان
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۷–۲۵, ۵۰–۴۴
۱۷ نوامبر
چین   ۱۰۹–۶۴   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۱–۳۵, ۵۸–۲۹
۱۸ نوامبر
سنگاپور   ۱۰۴–۸۷   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۸–۳۶, ۵۶–۵۱
۱۸ نوامبر
پاکستان   ۷۵–۸۲   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۴–۴۰, ۳۱–۴۲
۱۸ نوامبر
فیلیپین   ۸۵–۱۰۵   چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۴–۵۰, ۴۱–۵۵
۱۹ نوامبر
هنگ کنگ   ۸۹–۹۳   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۵–۵۳, ۴۴–۴۰
۱۹ نوامبر
چین   ۱۰۸–۵۷   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۳–۲۹, ۶۵–۲۸
۱۹ نوامبر
تایلند   ۸۸–۹۶   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۵–۴۹, ۳۳–۴۷
۲۰ نوامبر
فیلیپین   ۱۰۵–۸۶   پاکستان
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۲–۵۰, ۵۳–۳۶
۲۰ نوامبر
چین   ۱۲۰–۸۵   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۹–۴۵, ۶۱–۴۰
۲۰ نوامبر
اندونزی   ۷۹–۱۰۵   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۷–۵۲, ۴۲–۵۳
۲۱ نوامبر
پاکستان   ۷۹–۸۶   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۷–۵۲, ۴۲–۳۴
۲۱ نوامبر
هنگ کنگ   ۸۸–۱۲۲   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۲–۶۴, ۴۶–۵۸
۲۱ نوامبر
تایلند   ۶۲–۸۵   چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۲–۴۱, ۳۰–۴۴

گروه Bویرایش

تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  ژاپن ۵ ۵ ۰ ۵۶۶ ۳۸۰ ۱۸۶+ ۱۰
  کره جنوبی ۵ ۴ ۱ ۶۳۴ ۳۴۰ ۲۹۴+ ۹
  هند ۵ ۳ ۲ ۴۷۷ ۴۷۴ ۳+ ۸
  مالزی ۵ ۲ ۳ ۴۷۹ ۵۲۳ ۴۴– ۷
  کویت ۵ ۱ ۴ ۳۹۹ ۵۱۷ ۱۱۸– ۶
  سری‌لانکا ۵ ۰ ۵ ۳۵۱ ۶۷۲ ۳۲۱– ۵
۱۵ نوامبر
کره جنوبی   ۱۲۴–۶۸   کویت
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۹–۳۳, ۶۵–۳۵
۱۵ نوامبر
ژاپن   ۱۱۷–۷۷   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۴–۳۳, ۶۳–۴۴
۱۶ نوامبر
مالزی   ۱۴۴–۹۴   سری‌لانکا
امتیاز بر پایه نیمه: ۷۳–۴۵, ۷۱–۴۹
۱۶ نوامبر
هند   ۶۱–۱۲۶   کره جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۶–۶۵, ۳۵–۶۱
۱۷ نوامبر
سری‌لانکا   ۸۲–۱۰۳   کویت
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۱–۵۲, ۴۱–۵۱
۱۷ نوامبر
ژاپن   ۹۹–۸۱   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۵–۴۰, ۵۴–۴۱
۱۸ نوامبر
سری‌لانکا   ۵۴–۱۲۶   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۰–۶۳, ۳۴–۶۳
۱۸ نوامبر
هند   ۹۰–۷۸   کویت
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۲–۳۵, ۴۸–۴۳
۱۹ نوامبر
کره جنوبی   ۱۱۹–۶۹   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۶۷–۳۶, ۵۲–۳۳
۱۹ نوامبر
ژاپن   ۱۱۸–۶۶   کویت
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۲–۲۹, ۶۶–۳۷
۲۰ نوامبر
مالزی   ۸۶–۱۰۹   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۸–۵۳, ۴۸–۵۶
۲۰ نوامبر
سری‌لانکا   ۳۶–۱۶۳   کره جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۱۴–۷۷, ۲۲–۸۶
۲۱ نوامبر
هند   ۱۳۶–۸۵   سری‌لانکا
امتیاز بر پایه نیمه: ۷۰–۳۵, ۶۶–۵۰
۲۱ نوامبر
کویت   ۸۴–۱۰۳   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۹–۵۰, ۴۵–۵۳
۲۱ نوامبر
کره جنوبی   ۱۰۲–۱۰۶   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۶–۵۳, ۴۶–۵۳

دور نهاییویرایش

  • نتایج و امتیازاتی که تیم‌ها در دور مقدماتی در برابر هم کسب کرده بودند در دور نهایی نیز در نظر گرفته شد.

رده‌بندی هفتم تا سیزدهمویرایش

تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات تساوی‌شکنی
  سنگاپور ۶ ۶ ۰ ۵۴۶ ۴۷۴ ۷۲+ ۱۲
  مالزی ۶ ۵ ۱ ۶۱۲ ۵۰۸ ۱۰۴+ ۱۱
  هنگ کنگ ۶ ۴ ۲ ۵۴۴ ۵۰۶ ۳۸+ ۱۰
  اندونزی ۶ ۲ ۴ ۴۹۸ ۵۰۲ ۴– ۸ ۱–۱ / ۱٫۰۰۷
  پاکستان ۶ ۲ ۴ ۵۰۸ ۵۲۵ ۱۷– ۸ ۱–۱ / ۱٫۰۰۶
  کویت ۶ ۲ ۴ ۴۶۸ ۵۰۱ ۳۳– ۸ ۱–۱ / ۰٫۹۸۷
  سری‌لانکا ۶ ۰ ۶ ۴۷۴ ۶۳۴ ۱۶۰– ۶
۲۳ نوامبر
اندونزی   ۸۱–۷۳   سری‌لانکا
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۸–۳۹, ۳۳–۳۴
۲۳ نوامبر
پاکستان   ۸۴–۱۰۱   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۸–۴۶, ۳۶–۵۵
۲۳ نوامبر
هنگ کنگ   ۹۲–۸۹   کویت
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۷–۳۹, ۴۵–۵۰
۲۴ نوامبر
مالزی   ۹۸–۸۴   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۸–۳۵, ۵۰–۴۹
۲۴ نوامبر
سری‌لانکا   ۷۴–۱۰۰   پاکستان
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۲–۴۷, ۳۲–۵۳
۲۴ نوامبر
کویت   ۷۵–۸۹   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۹–۴۰, ۳۶–۴۹
۲۵ نوامبر
هنگ کنگ   ۱۱۱–۸۱   سری‌لانکا
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۳–۴۶, ۵۸–۳۵
۲۵ نوامبر
پاکستان   ۹۳–۸۵   کویت
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۷–۴۰, ۵۶–۴۵
۲۵ نوامبر
سنگاپور   ۷۹–۷۴   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۴–۳۲, ۳۵–۴۲
۲۶ نوامبر
کویت   ۷۲–۶۶   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۷–۳۲, ۳۵–۳۴
۲۶ نوامبر
سری‌لانکا   ۷۰–۹۵   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۲–۵۱, ۳۸–۴۴
۲۶ نوامبر
مالزی   ۹۲–۸۳   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۱–۴۰, ۴۱–۴۳

قهرمانیویرایش

تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  چین ۵ ۵ ۰ ۴۷۸ ۳۶۵ ۱۱۳+ ۱۰
  ژاپن ۵ ۴ ۱ ۴۴۶ ۴۱۲ ۳۴+ ۹
  کره جنوبی ۵ ۳ ۲ ۵۳۹ ۴۰۵ ۱۳۴+ ۸
  هند ۵ ۲ ۳ ۴۱۹ ۴۷۹ ۶۰– ۷
  فیلیپین ۵ ۱ ۴ ۴۰۹ ۵۲۷ ۱۱۸– ۶
  تایلند ۵ ۰ ۵ ۳۵۵ ۴۵۸ ۱۰۳– ۵
۲۳ نوامبر
چین   ۱۱۱–۸۱   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۵–۴۴, ۵۶–۳۷
۲۳ نوامبر
تایلند   ۶۴–۸۲   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۴–۴۱, ۴۰–۴۱
۲۴ نوامبر
ژاپن   ۱۰۰–۸۵   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۰–۴۷, ۵۰–۳۸
۲۴ نوامبر
کره جنوبی   ۷۸–۹۷   چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۲–۵۸, ۳۶–۳۹
۲۵ نوامبر
تایلند   ۶۷–۱۱۲   کره جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۸–۶۵, ۲۹–۴۷
۲۵ نوامبر
فیلیپین   ۶۹–۱۱۳   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۰–۵۹, ۳۹–۵۴
۲۶ نوامبر
کره جنوبی   ۱۲۱–۷۴   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۶۱–۳۴, ۶۰–۴۰
۲۶ نوامبر
چین   ۸۰–۵۹   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۸–۲۸, ۴۲–۳۱
۲۶ نوامبر
هند   ۸۳–۷۴   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۶۱–۳۴, ۲۲–۴۰

جدول نهاییویرایش

راه‌یافته به المپیک تابستانی ۱۹۷۶
رتبه تیم رکورد
    چین ۹–۰
    ژاپن ۷–۱
    کره جنوبی ۶–۲
۴   هند ۵–۳
۵   فیلیپین ۵–۴
۶   تایلند ۴–۵
۷   سنگاپور ۶–۳
۸   مالزی ۵–۴
۹   هنگ کنگ ۴–۵
۱۰   اندونزی ۲–۷
۱۱   پاکستان ۲–۷
۱۲   کویت ۲–۷
۱۳   سری‌لانکا ۰–۹

جوایزویرایش

 قهرمان آسیا ۱۹۷۵ 
 
چین
نخستین عنوان

منابعویرایش