مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا ۱۹۸۳

مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا ۱۹۸۳ دوازدهمین دورهٔ قهرمانی آسیا برای مردان می‌باشد که از ۲۰ تا ۲۹ نوامبر در هنگ کنگ برگزار گردید.

قهرمانی آسیا ۱۹۸۳
اطلاعات مسابقات
کشور میزبانهنگ کنگ
شهرهنگ کنگ
زمان برگزاری۲۰ تا ۲۹ نوامبر
تیم‌ها۱۵
میزبان(ها)۲ (در ۱ شهر میزبان)
جایگاه‌های نهایی
قهرمان چین (پنجمین عنوان)
نایب قهرمان ژاپن
مقام سوم کرهٔ جنوبی
مقام چهارم کویت

دور مقدماتی

ویرایش

گروه A

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  چین ۳ ۳ ۰ ۳۴۴ ۲۰۰ ۱۴۴+ ۶
  ایران ۳ ۲ ۱ ۲۴۹ ۲۱۳ ۳۶+ ۵
  اندونزی ۳ ۱ ۲ ۱۷۸ ۲۸۳ ۱۰۵– ۴
  پاکستان ۳ ۰ ۳ ۲۰۰ ۲۷۵ ۷۵– ۳
۲۰ نوامبر
ایران   ۹۰–۶۹   پاکستان
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۹–۳۲, ۵۱–۳۷
۲۰ نوامبر
چین   ۱۳۵–۵۸   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۷۶–۲۴, ۵۹–۳۴
۲۱ نوامبر
اندونزی   ۴۷–۸۵   ایران
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۳–۴۱, ۲۴–۴۴
۲۱ نوامبر
پاکستان   ۶۸–۱۱۲   چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۴–۶۲, ۳۴–۵۰
۲۲ نوامبر
ایران   ۷۴–۹۷   چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۹–۵۲, ۳۵–۴۵
۲۲ نوامبر
پاکستان   ۶۳–۷۳   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۲–۴۰, ۳۱–۳۳

گروه B

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  کرهٔ جنوبی ۳ ۳ ۰ ۳۷۰ ۱۹۲ ۱۷۸+ ۶
  هنگ کنگ ۳ ۲ ۱ ۳۰۲ ۲۲۶ ۷۶+ ۵
  تایلند ۳ ۱ ۲ ۲۱۶ ۲۷۹ ۶۳− ۴
  ماکائو ۳ ۰ ۳ ۱۶۴ ۳۵۵ ۱۹۱− ۳
۲۰ نوامبر
هنگ کنگ   ۱۱۶–۵۰   ماکائو
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۷–۲۹, ۵۹–۲۱
۲۰ نوامبر
کرهٔ جنوبی   ۱۲۱–۵۰   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۶۱–۲۵, ۶۰–۲۵
۲۱ نوامبر
ماکائو   ۴۶–۱۳۳   کرهٔ جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۳–۷۵, ۲۳–۵۸
۲۱ نوامبر
تایلند   ۶۰–۹۰   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۳–۴۳, ۲۷–۴۷
۲۲ نوامبر
کرهٔ جنوبی   ۱۱۶–۹۶   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۶۳–۴۲, ۵۳–۵۴
۲۲ نوامبر
تایلند   ۱۰۶–۶۸   ماکائو
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۲–۳۸, ۵۴–۳۰

گروه C

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  ژاپن ۳ ۳ ۰ ۲۴۵ ۱۹۵ ۵۰+ ۶
  اردن ۳ ۲ ۱ ۲۴۳ ۲۱۸ ۲۵+ ۵
  مالزی ۳ ۱ ۲ ۲۱۹ ۲۲۶ ۷− ۴
  سنگاپور ۳ ۰ ۳ ۱۸۳ ۲۵۱ ۶۸− ۳
۲۰ نوامبر
مالزی   ۷۴–۸۲   اردن
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۶–۳۲, ۲۸–۵۰
۲۰ نوامبر
ژاپن   ۸۸–۵۲   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۷–۲۲, ۵۱–۳۰
۲۱ نوامبر
سنگاپور   ۶۶–۷۶   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۲–۴۳, ۳۴–۳۳
۲۱ نوامبر
اردن   ۷۴–۷۹   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۰–۳۳, ۳۴–۴۶
۲۲ نوامبر
مالزی   ۶۹–۷۸   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۲–۳۹, ۲۷–۳۹
۲۲ نوامبر
سنگاپور   ۶۵–۸۷   اردن
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۴–۴۴, ۳۱–۴۳

گروه D

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  کویت ۲ ۲ ۰ ۷۲ ۵۷ ۱۵+ ۴
  هند ۲ ۱ ۱ ۵۹ ۷۰ ۱۱– ۳
  فیلیپین ۲ ۰ ۲ ۰ ۴ ۴– ۰
۲۰ نوامبر
فیلیپین   ۰–۲   کویت
جریمه به سبب نقض مقررات
۲۱ نوامبر
کویت   ۷۰–۵۷   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۴–۲۹, ۴۶–۲۸
۲۲ نوامبر
هند   ۲–۰   فیلیپین
جریمه به سبب نقض مقررات
  • فیلیپین در ابتدا کویت را ۷۸–۵۷ و هند را ۹۰–۶۰ شکست داد و در صدر گروه قرار گرفت اما کنفدراسیون بسکتبال آسیا نتایج کسب شده توسط این تیم را در ۲۳ نوامبر ۱۹۸۳ پاک کرد و اعلام کرد جف مور و دنیس استیل، بازیکنان تغییر تابعیت داده، به دلیل سپری شدن زمان کوتاه از اقامت خود در فیلیپین، همچنان واجد شرایط برای بازی در این تیم نیستند.

دور دوم

ویرایش

رده‌بندی سیزدهم تا پانزدهم

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  پاکستان ۲ ۲ ۰ ۱۹۶ ۱۲۰ ۷۶+ ۴
  سنگاپور ۲ ۱ ۱ ۲۰۳ ۱۵۶ ۴۷+ ۳
  ماکائو ۲ ۰ ۲ ۱۲۸ ۲۵۱ ۱۲۳– ۲
۲۵ نوامبر
ماکائو   ۷۴–۱۳۷   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۱–۶۸, ۴۳–۶۹
۲۶ نوامبر
پاکستان   ۱۱۴–۵۴   ماکائو
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۸–۲۷, ۵۶–۲۷
۲۹ نوامبر
پاکستان   ۸۲–۶۶   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۶–۳۸, ۳۶–۲۸

رده‌بندی نهم تا دوازدهم

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  فیلیپین ۳ ۳ ۰ ۲۵۴ ۲۱۳ ۴۱+ ۶
  تایلند ۳ ۲ ۱ ۲۴۶ ۲۲۴ ۲۲+ ۵
  مالزی ۳ ۱ ۲ ۲۶۲ ۲۵۱ ۱۱+ ۴
  اندونزی ۳ ۰ ۳ ۱۹۹ ۲۷۳ ۷۴– ۳
۲۴ نوامبر
اندونزی   ۶۵–۸۱   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۹–۳۹, ۲۶–۴۲
۲۴ نوامبر
مالزی   ۸۰–۸۵   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۶–۴۰, ۴۴–۴۵
۲۵ نوامبر
فیلیپین   ۹۵–۶۴   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۶–۲۳, ۴۹–۴۱
۲۵ نوامبر
تایلند   ۹۶–۸۵   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۴–۳۹, ۵۲–۴۶
۲۸ نوامبر
اندونزی   ۷۰–۹۷   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۶–۵۶, ۳۴–۴۱
۲۸ نوامبر
تایلند   ۶۹–۷۴   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۷–۴۳, ۴۲–۳۱

رده‌بندی پنجم تا هشتم

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  ایران ۳ ۳ ۰ ۱۷۲ ۱۵۲ ۲۰+ ۶
  هند ۳ ۱ ۲ ۲۳۹ ۲۴۰ ۱– ۴
  هنگ کنگ ۳ ۰ ۳ ۲۱۴ ۲۶۱ ۴۷– ۳
  اردن ۳ ۲ ۱ ۱۷۴ ۱۴۶ ۲۸+ ۰
۲۵ نوامبر
ایران   ۸۱–۷۱   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۴–۲۷, ۴۷–۴۴
۲۵ نوامبر
اردن   ۸۰–۷۲   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۲–۲۹, ۳۸–۴۳
۲۶ نوامبر
هند   ۸۱–۸۹   ایران
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۰–۴۱, ۴۱–۴۸
۲۶ نوامبر
هنگ کنگ   ۷۲–۹۴   اردن
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۴–۴۲, ۳۸–۵۲
۲۹ نوامبر
ایران   ۲–۰   اردن
عدم حضور رقیب
۲۹ نوامبر
هنگ کنگ   ۷۱–۸۶   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۱–۵۰, ۳۰–۳۶
  • تیم اردن پس از بازگشت به خانه در ۲۶ نوامبر ۱۹۸۳ و باخت به ایران به سبب عدم انجام مسابقهٔ خود برابر این تیم، در ردهٔ هشتم جای گرفت.

قهرمانی

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  چین ۳ ۳ ۰ ۲۸۱ ۱۹۰ ۹۱+ ۶
  ژاپن ۳ ۲ ۱ ۲۴۲ ۲۳۹ ۳+ ۵
  کرهٔ جنوبی ۳ ۱ ۲ ۲۴۳ ۲۴۵ ۲– ۴
  کویت ۳ ۰ ۳ ۱۵۴ ۲۴۶ ۹۲− ۳
۲۴ نوامبر
کرهٔ جنوبی   ۸۸–۹۳ (OT)   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۶–۴۴, ۳۴–۳۶ وقت اضافه: ۸–۱۳
۲۴ نوامبر
چین   ۸۴–۴۸   کویت
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۱–۲۷, ۴۳–۲۱
۲۶ نوامبر
ژاپن   ۷۰–۴۶   کویت
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۸–۲۴, ۳۲–۲۲
۲۶ نوامبر
چین   ۹۲–۶۳   کرهٔ جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۰–۳۴, ۴۲–۲۹
۲۸ نوامبر
کرهٔ جنوبی   ۹۲–۶۰   کویت
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۱–۳۴, ۴۱–۲۶
۲۸ نوامبر
ژاپن   ۷۹–۱۰۵   چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۱–۶۱, ۴۸–۴۴

دور نهایی

ویرایش

مکان سوم

ویرایش
۲۹ نوامبر
کویت   ۶۰–۸۳   کرهٔ جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۶–۴۵, ۲۴–۳۸

نهایی

ویرایش
۲۹ نوامبر
چین   ۹۵–۷۱   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۹–۳۲, ۴۶–۳۹

جدول نهایی

ویرایش
راه‌یافته به المپیک تابستانی ۱۹۸۴
رتبه تیم رکورد
    چین ۷–۰
    ژاپن ۵–۲
    کرهٔ جنوبی ۵–۲
۴   کویت ۲–۴
۵   ایران ۵–۱
۶   هند ۲–۳
۷   هنگ کنگ ۲–۴
۸   اردن ۴–۲
۹   فیلیپین ۳–۲
۱۰   تایلند ۳–۳
۱۱   مالزی ۲–۴
۱۲   اندونزی ۱–۵
۱۳   پاکستان ۲–۳
۱۴   سنگاپور ۱–۴
۱۵   ماکائو ۰–۵

جوایز

ویرایش
 قهرمان آسیا ۱۹۸۳ 
 
چین
پنجمین عنوان

منابع

ویرایش