مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا ۱۹۸۵

مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا ۱۹۸۵ سیزدهمین دورهٔ قهرمانی آسیا برای مردان می‌باشد که از ۲۸ دسامبر تا ۶ ژانویه در کوالا لامپور، مالزی برگزار گردید.

قهرمانی آسیا ۱۹۸۵
اطلاعات مسابقات
کشور میزبانمالزی
شهرکوالا لامپور
زمان برگزاری۲۸ دسامبر تا ۵ ژانویه
تیم‌ها۱۵
میزبان(ها)۳ (در ۳ شهر میزبان)
جایگاه‌های نهایی
قهرمان فیلیپین (پنجمین عنوان)
نایب قهرمان کره جنوبی
مکان سوم چین
مکان چهارم مالزی

دور مقدماتیویرایش

گروه Aویرایش

تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  چین ۲ ۲ ۰ ۲۵۷ ۱۰۳ ۱۵۴+ ۴
  تایلند ۲ ۱ ۱ ۱۷۱ ۱۹۰ ۱۹– ۳
  اندونزی ۲ ۰ ۲ ۲۵۳ ۲۲۸ ۲۵+ ۲
۲۹ دسامبر
اندونزی   ۳۱–۱۳۸   چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۱۴–۵۸, ۱۷–۸۰
۳۰ دسامبر
تایلند   ۹۹–۷۱   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۲–۳۷, ۵۷–۳۴
۳۱ دسامبر
چین   ۱۱۹–۷۲   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۹–۳۹, ۶۰–۳۳

گروه Bویرایش

تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  فیلیپین ۳ ۳ ۰ ۲۶۸ ۱۹۱ ۷۷+ ۶
  ژاپن ۳ ۲ ۱ ۲۴۴ ۲۳۶ ۸+ ۵
  اردن ۳ ۱ ۲ ۲۵۳ ۲۲۸ ۲۵+ ۴
  پاکستان ۳ ۰ ۳ ۱۸۴ ۲۹۴ ۱۱۰– ۳
۲۹ دسامبر
ژاپن   ۹۱–۶۹   پاکستان
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۳–۳۶, ۴۸–۳۳
۲۹ دسامبر
فیلیپین   ۸۱–۷۰   اردن
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۳–۲۴, ۳۸–۴۶
۳۰ دسامبر
اردن   ۸۰–۸۳   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۹–۴۷, ۴۱–۳۶
۳۰ دسامبر
پاکستان   ۵۱–۱۰۰   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۰–۴۵, ۲۱–۵۵
۳۱ دسامبر
اردن   ۱۰۳–۶۴   پاکستان
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۶–۳۹, ۵۷–۲۵
۳۱ دسامبر
فیلیپین   ۸۷–۷۰   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۷–۳۲, ۴۰–۳۸

گروه Cویرایش

تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  کره جنوبی ۳ ۳ ۰ ۳۱۳ ۱۸۱ ۱۳۲+ ۶
  تایوان ۳ ۲ ۱ ۲۹۵ ۲۳۲ ۶۳+ ۵
  سنگاپور ۳ ۱ ۲ ۱۹۶ ۲۷۷ ۸۱– ۴
  هنگ کنگ ۳ ۰ ۳ ۱۹۲ ۳۰۶ ۱۱۴– ۳
۲۹ دسامبر
تایوان   ۱۰۸–۷۵   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۱–۴۸, ۵۷–۲۷
۲۹ دسامبر
کره جنوبی   ۱۱۱–۴۳   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۵–۲۹, ۵۶–۱۴
۳۰ دسامبر
کره جنوبی   ۱۱۳–۵۸   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۰–۳۰, ۶۳–۲۸
۳۰ دسامبر
تایوان   ۱۰۷–۶۸   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۶۰–۱۸, ۴۷–۵۰
۳۱ دسامبر
هنگ کنگ   ۵۹–۸۵   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۱–۳۴, ۲۸–۵۱
۳۱ دسامبر
تایوان   ۸۰–۸۹   کره جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۱–۴۳, ۳۹–۴۶

گروه Dویرایش

تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  مالزی ۳ ۳ ۰ ۳۱۹ ۱۸۸ ۱۳۱+ ۶
  ایران ۳ ۲ ۱ ۲۶۶ ۲۲۱ ۴۵+ ۵
  هند ۳ ۱ ۲ ۲۸۶ ۲۳۹ ۴۷+ ۴
  سری‌لانکا ۳ ۰ ۳ ۱۷۰ ۳۹۳ ۲۲۳– ۳
۲۸ دسامبر
سری‌لانکا   ۵۳–۱۴۰   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۱–۶۷, ۳۲–۷۳
۲۸ دسامبر
ایران   ۸۶–۷۸   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۶–۳۵, ۵۰–۴۳
۲۹ دسامبر
مالزی   ۹۲–۵۸   ایران
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۰–۲۰, ۴۲–۳۸
۳۰ دسامبر
هند   ۱۳۱–۶۶   سری‌لانکا
امتیاز بر پایه نیمه: ۷۰–۲۹, ۶۰–۳۷
۳۱ دسامبر
سری‌لانکا   ۵۱–۱۲۲   ایران
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۹–۴۳, ۲۲–۷۹
۳۱ دسامبر
مالزی   ۸۷–۷۷   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۷–۴۳, ۴۰–۳۴

دور نهاییویرایش

رده‌بندی هفتم تا پانزدهمویرایش

تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  هنگ کنگ ۲ ۲ ۰ ۱۸۵ ۱۵۶ ۲۹+ ۴
  پاکستان ۲ ۱ ۱ ۱۷۲ ۱۴۷ ۲۵+ ۳
  سری‌لانکا ۲ ۰ ۲ ۱۲۱ ۱۷۵ ۵۴– ۲
۲ ژانویه
پاکستان   ۸۳–۹۹   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۱–۵۲, ۵۲–۴۷
۳ ژانویه
سری‌لانکا   ۴۸–۸۹   پاکستان
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۲–۴۶, ۱۶–۴۳
۵ ژانویه
هنگ کنگ   ۸۶–۷۳   سری‌لانکا
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۹–۳۵, ۳۷–۳۸

رده‌بندی نهم تا دوازدهمویرایش

تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  اردن ۳ ۳ ۰ ۲۷۵ ۱۷۸ ۹۷+ ۶
  هند ۳ ۲ ۱ ۲۹۹ ۲۲۰ ۷۹+ ۵
  اندونزی ۳ ۱ ۲ ۱۸۸ ۲۷۸ ۹۰– ۴
  سنگاپور ۳ ۰ ۳ ۲۰۰ ۲۸۶ ۸۶– ۳
۲ ژانویه
اندونزی   ۶۱–۱۱۳   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۱–۵۲, ۲۰–۶۱
۲ ژانویه
اردن   ۹۳–۵۸   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۱–۲۸, ۴۲–۳۰
۳ ژانویه
سنگاپور   ۶۵–۷۰   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۹–۳۲, ۳۶–۳۸
۳ ژانویه
هند   ۶۳–۸۲   اردن
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۹–۴۲, ۳۴–۴۰
۵ ژانویه
اردن   ۱۰۰–۵۷   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۰–۲۹, ۵۰–۲۸
۵ ژانویه
سنگاپور   ۷۷–۱۲۳   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۶–۷۳, ۴۱–۵۰

رده‌بندی پنجم تا هشتمویرایش

تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  ژاپن ۳ ۳ ۰ ۲۲۵ ۱۸۹ ۳۶+ ۶
  تایوان ۳ ۲ ۱ ۲۶۹ ۲۱۹ ۵۰+ ۵
  تایلند ۳ ۱ ۲ ۲۱۱ ۲۴۷ ۳۶– ۴
  ایران ۳ ۰ ۳ ۲۰۱ ۲۵۱ ۵۰– ۳
۲ ژانویه
تایلند   ۶۲–۷۰   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۲–۴۳, ۳۰–۲۷
۲ ژانویه
ایران   ۶۹–۹۷   تایوان
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۴–۴۸, ۳۵–۴۹
۳ ژانویه
ژاپن   ۷۶–۵۵   ایران
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۳–۲۳, ۴۳–۳۲
۳ ژانویه
تایوان   ۱۰۰–۷۱   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۰–۲۸, ۵۰–۴۳
۵ ژانویه
تایلند   ۷۸–۷۷   ایران
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۶–۴۱, ۴۲–۳۶
۵ ژانویه
ژاپن   ۷۹–۷۲   تایوان
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۸–۳۵, ۴۱–۳۷

قهرمانیویرایش

تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  فیلیپین ۳ ۳ ۰ ۲۳۳ ۲۰۹ ۲۴+ ۶
  کره جنوبی ۳ ۲ ۱ ۲۲۶ ۲۱۳ ۱۳+ ۵
  چین ۳ ۱ ۲ ۲۲۴ ۲۱۴ ۱۰+ ۴
  مالزی ۳ ۰ ۳ ۱۹۵ ۲۴۲ ۴۷– ۳
۲ ژانویه
۱۹:۳۰
چین   ۸۷–۵۸   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۱–۲۷, ۴۶–۳۱
۲ ژانویه
۲۱:۰۰
فیلیپین   ۷۶–۷۲   کره جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۶–۲۵, ۴۰–۴۷
۳ ژانویه
۱۹:۳۰
کره جنوبی   ۷۴–۶۵   چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۱–۲۹, ۴۳–۳۶
۳ ژانویه
۲۱:۰۰
مالزی   ۶۵–۷۵   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۹–۴۰, ۳۶–۳۵
۵ ژانویه
۱۹:۳۰
کره جنوبی   ۸۰–۷۲   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۳–۳۶, ۳۷–۳۶
۵ ژانویه
۲۱:۰۰
چین   ۷۲–۸۲   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۲–۴۸, ۳۰–۳۴

جدول نهاییویرایش

راه‌یافته به قهرمانی جهان ۱۹۸۶
رتبه تیم رکورد
    فیلیپین ۶–۰
    کره جنوبی ۵–۱
    چین ۳–۲
۴   مالزی ۳–۳
۵   ژاپن ۵–۱
۶   تایوان ۴–۲
۷   تایلند ۲–۳
۸   ایران ۲–۴
۹   اردن ۴–۲
۱۰   هند ۳–۳
۱۱   اندونزی ۱–۴
۱۲   سنگاپور ۱–۵
۱۳   هنگ کنگ ۲–۳
۱۴   پاکستان ۱–۴
۱۵   سری‌لانکا ۰–۵

جوایزویرایش

 قهرمان آسیا ۱۹۸۵ 
 
فیلیپین
پنجمین عنوان

منابعویرایش

  1. Florian Wanninger (2002), FIBA 1930-2001 Results, FIBA, ISBN 978-3-89701-836-5
  2. Florian Wanninger (2002), FIBA 1930-2001 Results, FIBA, ISBN 978-3-89701-836-5

پیوند به بیرونویرایش