مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا ۱۹۹۱

مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا ۱۹۹۱ شانزدهمین دورهٔ قهرمانی آسیا برای مردان می‌باشد که از ۲۲ اوت تا ۱ سپتامبر در کوبه، ژاپن برگزار گردید.

قهرمانی آسیا ۱۹۹۱
اطلاعات مسابقات
کشور میزبانژاپن
شهرکوبه
زمان برگزاری۲۲ اوت – ۱ سپتامبر
تیم‌ها۱۸
میزبان(ها)۲ (در ۱ شهر میزبان)
جایگاه‌های نهایی
قهرمان چین (هشتمین عنوان)
نایب قهرمان کرهٔ جنوبی
مقام سوم ژاپن
مقام چهارم تایوان

دور مقدماتی

ویرایش

گروه A

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  چین ۴ ۴ ۰ ۴۶۴ ۲۷۴ ۱۹۰+ ۸
  فیلیپین ۴ ۳ ۱ ۳۸۹ ۳۲۶ ۶۳+ ۷
  بحرین ۴ ۲ ۲ ۳۰۲ ۳۴۰ ۳۸– ۶
  کویت ۴ ۱ ۳ ۲۶۲ ۳۳۶ ۷۴– ۵
  مالزی ۴ ۰ ۴ ۳۴۰ ۴۸۱ ۱۴۱– ۴
۲۲ اوت
کویت   ۵۹–۷۷   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۹–۳۸, ۳۰–۳۹
۲۲ اوت
بحرین   ۴۹–۸۰   چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۱۹–۳۳, ۳۰–۴۷
۲۳ اوت
کویت   ۵۹–۶۲   بحرین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۷–۲۸, ۲۲–۳۴
۲۳ اوت
چین   ۱۵۴–۹۵   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۷۵–۴۷, ۷۹–۴۸
۲۴ اوت
فیلیپین   ۱۲۶–۷۷   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۸–۴۱, ۶۸–۳۶
۲۴ اوت
چین   ۱۲۳–۵۱   کویت
امتیاز بر پایه نیمه: ۷۲–۲۴, ۵۱–۲۷
۲۵ اوت
فیلیپین   ۷۹–۱۰۷   چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۰–۴۷, ۳۹–۶۰
۲۵ اوت
مالزی   ۹۴–۱۰۸   بحرین
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۵–۵۸, ۴۹–۵۰
۲۶ اوت
بحرین   ۸۳–۱۰۷   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۹–۴۶, ۳۴–۶۱
۲۶ اوت
مالزی   ۷۴–۹۳   کویت
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۳–۴۸, ۳۱–۴۵

گروه B

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات تساوی‌شکنی
  کرهٔ جنوبی ۴ ۴ ۰ ۲۹۲ ۱۷۴ ۱۱۸+ ۸
  اردن ۴ ۲ ۲ ۳۴۶ ۲۹۶ ۵۰+ ۶ ۱–۱ / ۱٫۱۹۵
  عربستان سعودی ۴ ۲ ۲ ۳۵۱ ۲۸۴ ۶۷+ ۶ ۱–۱ / ۱٫۱۲۴
  سنگاپور ۴ ۲ ۲ ۳۰۱ ۴۱۲ ۱۱۱– ۶ ۱–۱ / ۰٫۷۴۹
  سری‌لانکا ۴ ۰ ۴ ۱۷۰ ۲۹۴ ۱۲۴– ۳
۲۲ اوت
اردن   ۷۳–۹۷   عربستان سعودی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۵–۴۵, ۲۸–۵۲
۲۲ اوت
سری‌لانکا   ۰–۲   کرهٔ جنوبی
جریمه
۲۳ اوت
اردن   ۸۲–۳۳   سری‌لانکا
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۷–۱۲, ۴۵–۲۱
۲۳ اوت
سنگاپور   ۵۴–۱۲۳   کرهٔ جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۰–۶۹, ۳۴–۵۴
۲۴ اوت
عربستان سعودی   ۸۴–۸۸   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۶–۵۱, ۵۲–۳۳
۲۴ اوت
کرهٔ جنوبی   ۹۹–۶۸   اردن
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۳–۳۲, ۴۶–۳۶
۲۵ اوت
سری‌لانکا   ۸۲–۹۲   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۷–۵۲, ۴۵–۴۰
۲۵ اوت
کرهٔ جنوبی   ۶۸–۵۲   عربستان سعودی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۲–۳۳, ۳۶–۱۹
۲۶ اوت
عربستان سعودی   ۱۱۸–۵۵   سری‌لانکا
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۵–۳۳, ۶۳–۲۲
۲۶ اوت
سنگاپور   ۶۷–۱۲۳   اردن
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۸–۶۵, ۲۹–۵۸

گروه C

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  تایوان ۳ ۳ ۰ ۳۰۴ ۲۲۹ ۷۵+ ۶
  کرهٔ شمالی ۳ ۲ ۱ ۲۵۴ ۲۴۹ ۵+ ۵
  هنگ کنگ ۳ ۱ ۲ ۲۲۱ ۲۵۱ ۳۰– ۴
  هند ۳ ۰ ۳ ۲۵۸ ۳۰۸ ۵۰– ۳
۲۴ اوت
هنگ کنگ   ۸۸–۷۱   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۷–۴۴, ۴۱–۲۷
۲۴ اوت
تایوان   ۹۰–۶۸   کرهٔ شمالی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۵–۳۴, ۴۵–۳۴
۲۵ اوت
هند   ۸۸–۱۰۵   کرهٔ شمالی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۷–۵۸, ۴۱–۴۷
۲۵ اوت
تایوان   ۹۹–۶۲   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۴–۲۹, ۵۵–۳۳
۲۶ اوت
کرهٔ شمالی   ۸۱–۷۱   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۵–۳۴, ۳۶–۳۷
۲۶ اوت
هند   ۹۹–۱۱۵   تایوان
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۳–۶۴, ۵۶–۵۱

گروه D

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  ژاپن ۳ ۳ ۰ ۲۷۱ ۱۶۹ ۱۰۲+ ۶
  ایران ۳ ۲ ۱ ۲۹۱ ۲۰۸ ۸۳+ ۵
  قطر ۳ ۱ ۲ ۱۴۵ ۲۶۰ ۱۱۵– ۴
  اندونزی ۳ ۰ ۳ ۱۹۳ ۲۶۳ ۷۰– ۳
۲۲ اوت
اندونزی   ۸۰–۱۱۰   ایران
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۰–۳۰, ۶۰–۵۰
۲۲ اوت
ژاپن   ۹۵–۴۰   قطر
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۵–۲۳, ۴۰–۱۷
۲۴ اوت
قطر   ۴۵–۱۰۷   ایران
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۹–۵۴, ۱۶–۵۳
۲۴ اوت
ژاپن   ۹۳–۵۵   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۴–۲۴, ۴۹–۳۱
۲۵ اوت
قطر   ۶۰–۵۸   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۲–۳۴, ۲۸–۲۴
۲۵ اوت
ایران   ۷۴–۸۳   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۸–۴۶, ۳۶–۳۷

دور یک‌چهارم‌نهایی

ویرایش

گروه I

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات تساوی‌شکنی
  چین ۳ ۳ ۰ ۲۹۲ ۱۷۴ ۱۱۸+ ۶
  تایوان ۳ ۱ ۲ ۲۲۵ ۲۳۴ ۹– ۴ ۱–۱ / ۱٫۰۷۶
  ایران ۳ ۱ ۲ ۲۱۴ ۲۶۴ ۵۰– ۴ ۱–۱ / ۱٫۰۳۷
  اردن ۳ ۱ ۲ ۲۱۲ ۲۷۱ ۵۹– ۴ ۱–۱ / ۰٫۹۰۱
۲۷ اوت
ایران   ۶۸–۸۲   تایوان
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۷–۴۱, ۳۱–۴۱
۲۷ اوت
چین   ۹۹–۵۷   اردن
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۱–۲۷, ۴۸–۳۰
۲۸ اوت
ایران   ۴۷–۱۰۳   چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۱–۴۸, ۲۶–۵۵
۲۸ اوت
اردن   ۷۶–۷۳   تایوان
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۵–۳۷, ۴۱–۳۶
۲۹ اوت
اردن   ۷۹–۹۹   ایران
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۷–۵۴, ۴۲–۴۵
۲۹ اوت
تایوان   ۷۰–۹۰   چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۶–۴۷, ۴۴–۴۳

گروه II

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات تساوی‌شکنی
  کرهٔ جنوبی ۳ ۳ ۰ ۳۰۲ ۲۴۴ ۵۸+ ۶
  ژاپن ۳ ۱ ۲ ۲۷۰ ۲۵۷ ۱۳+ ۴ ۱–۱ / ۱٫۱۵۸
  کرهٔ شمالی ۳ ۱ ۲ ۲۵۰ ۲۸۲ ۳۲– ۴ ۱–۱ / ۱٫۰۰۰
  فیلیپین ۳ ۱ ۲ ۲۵۳ ۲۹۲ ۳۹– ۴ ۱–۱ / ۰٫۸۶۷
۲۷ اوت
کرهٔ جنوبی   ۱۱۴–۸۲   کرهٔ شمالی
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۷–۳۹, ۵۷–۴۳
۲۷ اوت
ژاپن   ۱۱۰–۸۳   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۴–۴۱, ۵۶–۴۲
۲۸ اوت
کرهٔ شمالی   ۸۲–۸۱   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۸–۴۰, ۴۴–۴۱
۲۸ اوت
فیلیپین   ۸۳–۹۶   کرهٔ جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۳–۵۵, ۴۰–۴۱
۲۹ اوت
فیلیپین   ۸۷–۸۶   کرهٔ شمالی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۹–۴۲, ۳۸–۴۴
۲۹ اوت
ژاپن   ۷۹–۹۲   کرهٔ جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۹–۴۷, ۴۰–۴۵

گروه III

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات تساوی‌شکنی
  سنگاپور ۳ ۲ ۱ ۲۴۵ ۲۴۲ ۳+ ۵ ۱–۰
  هنگ کنگ ۳ ۲ ۱ ۲۵۸ ۲۴۴ ۱۴+ ۵ ۰–۱
  اندونزی ۳ ۱ ۲ ۲۲۵ ۲۴۹ ۲۴– ۴ ۱–۰
  بحرین ۳ ۱ ۲ ۲۴۶ ۲۳۹ ۷+ ۴ ۰–۱
۲۷ اوت
اندونزی   ۷۰–۸۱   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۳–۵۲, ۲۷–۲۹
۲۷ اوت
بحرین   ۸۱–۶۸   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۲–۳۹, ۳۹–۲۹
۲۸ اوت
هنگ کنگ   ۹۰–۹۱   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۱–۳۹, ۳۹–۵۲
۲۸ اوت
اندونزی   ۸۴–۸۲   بحرین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۹–۳۷, ۴۵–۴۵
۲۹ اوت
سنگاپور   ۸۶–۷۱   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۵–۳۶, ۴۱–۳۵
۲۹ اوت
بحرین   ۸۳–۸۷   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۷–۵۰, ۳۶–۳۷

گروه IV

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  عربستان سعودی ۳ ۳ ۰ ۲۵۱ ۱۷۲ ۷۹+ ۶
  کویت ۳ ۲ ۱ ۲۱۳ ۲۰۴ ۹+ ۵
  هند ۳ ۱ ۲ ۲۱۸ ۲۱۹ ۱– ۴
  قطر ۳ ۰ ۳ ۱۶۳ ۲۵۰ ۸۷– ۳
۲۷ اوت
قطر   ۶۵–۷۵   کویت
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۵–۳۰, ۴۰–۴۵
۲۷ اوت
هند   ۶۷–۸۸   عربستان سعودی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۹–۴۴, ۲۸–۴۴
۲۸ اوت
هند   ۹۳–۵۴   قطر
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۴–۲۶, ۳۹–۲۸
۲۸ اوت
کویت   ۶۱–۸۱   عربستان سعودی
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۹–۴۳, ۳۲–۳۸
۲۹ اوت
عربستان سعودی   ۸۲–۴۴   قطر
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۶–۲۱, ۳۶–۲۳
۲۹ اوت
کویت   ۷۷–۵۸   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۰–۲۴, ۴۷–۳۴

رده‌بندی نهم تا هجدهم

ویرایش

مکان هفدهم

ویرایش
۳۰ اوت
مالزی   ۸۵–۵۴   سری‌لانکا
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۳–۳۰, ۴۲–۲۴

مکان پانزدهم

ویرایش
۳۰ اوت
بحرین   ۷۶–۶۳   قطر
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۷–۳۰, ۳۹–۳۳

مکان سیزدهم

ویرایش
۳۰ اوت
اندونزی   ۶۹–۹۹   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۸–۴۵, ۴۱–۵۴

مکان یازدهم

ویرایش
۳۰ اوت
هنگ کنگ   ۲–۰   کویت
جریمه

مکان نهم

ویرایش
سنگاپور   ۸۰–۱۱۴   عربستان سعودی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۵–۶۱, ۴۵–۵۳

رده‌بندی پنجم تا هشتم

ویرایش
  نیمه‌نهایی‌ها مکان پنجم
۳۱ اوت
   ایران  ۹۱  
   فیلیپین  ۸۱  
 
۱ سپتامبر
       ایران  ۸۴
     کرهٔ شمالی  ۹۷
مکان هفتم
۳۱ اوت ۱ سپتامبر
   کرهٔ شمالی  ۹۳    فیلیپین  ۲
   اردن  ۶۹      اردن  ۰

نیمه‌نهایی‌ها

ویرایش
۳۱ اوت
ایران   ۹۱–۸۱   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۸–۳۸, ۴۳–۴۳
۳۱ اوت
کرهٔ شمالی   ۹۳–۶۹   اردن
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۶–۲۸, ۴۷–۴۱

مکان هفتم

ویرایش
سپتامبر ۱
فیلیپین   ۲–۰   اردن
جریمه

مکان پنجم

ویرایش
سپتامبر ۱
ایران   ۸۴–۹۷   کرهٔ شمالی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۹–۴۵, ۴۵–۵۲

دور نهایی

ویرایش
  نیمه‌نهایی‌ها نهایی
۳۱ اوت
   چین  ۱۰۵  
   ژاپن  ۶۲  
 
۱ سپتامبر
       چین  ۱۰۴
     کرهٔ جنوبی  ۸۸
مکان سوم
۳۱ اوت ۱ سپتامبر
   کرهٔ جنوبی  ۹۳    ژاپن  ۶۳
   تایوان  ۹۲      تایوان  ۶۰

نیمه‌نهایی‌ها

ویرایش
۳۱ اوت
چین   ۱۰۵–۶۲   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۵–۳۵, ۶۰–۲۷
۳۱ اوت
کرهٔ جنوبی   ۹۳–۹۲   تایوان
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۰–۴۹, ۵۳–۴۳

مکان سوم

ویرایش
۱ سپتامبر
ژاپن   ۶۳–۶۰   تایوان
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۶–۲۸, ۳۷–۳۲

نهایی

ویرایش
۱ سپتامبر
چین   ۱۰۴–۸۸   کرهٔ جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۷–۳۹, ۴۷–۴۹

جدول نهایی

ویرایش
راه‌یافته به المپیک تابستانی ۱۹۹۲
رتبه تیم رکورد
    چین ۹–۰
    کرهٔ جنوبی ۸–۱
    ژاپن ۵–۳
۴   تایوان ۴–۴
۵   کرهٔ شمالی ۵–۳
۶   ایران ۴–۴
۷   فیلیپین ۵–۴
۸   اردن ۳–۶
۹   عربستان سعودی ۶–۲
۱۰   سنگاپور ۴–۴
۱۱   هنگ کنگ ۴–۳
۱۲   کویت ۳–۵
۱۳   هند ۲–۵
۱۴   اندونزی ۱–۶
۱۵   بحرین ۴–۴
۱۶   قطر ۱–۶
۱۷   مالزی ۱–۴
۱۸   سری‌لانکا ۰–۵

جوایز

ویرایش
 قهرمان آسیا ۱۹۹۱ 
 
چین
هشتمین عنوان

منابع

ویرایش