مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا ۱۹۸۹

مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا ۱۹۸۹ پانزدهمین دورهٔ قهرمانی آسیا برای مردان می‌باشد که از ۱۵ تا ۲۴ سپتامبر در پکن، چین برگزار گردید.

قهرمانی آسیا ۱۹۸۹
اطلاعات مسابقات
کشور میزبانچین
شهرپکن
زمان برگزاری۱۵ تا ۲۴ سپتامبر
تیم‌ها۱۵
میزبان(ها)۲ (در ۱ شهر میزبان)
جایگاه‌های نهایی
قهرمان چین (هفتمین عنوان)
نایب قهرمان کرهٔ جنوبی
مقام سوم تایوان
مقام چهارم ژاپن

قرعه‌کشی

ویرایش
گروه A گروه B گروه C گروه D

  چین
  تایلند
  سنگاپور
  کویت *
  عربستان سعودی

  کرهٔ جنوبی
  مالزی
  اندونزی *
  ایران
  پاکستان

  ژاپن
  هند
  بحرین *
  سوریه *

  فیلیپین
  تایوان
  هنگ کنگ
  بنگلادش

* کویت، بحرین و سوریه پس از قرعه‌کشی، از رقابت‌ها کنار کشیدند، در همین راستا، برای حفظ تعادل بین تعداد تیم‌های هر گروه، اندونزی به گروه C منتقل گردید.

دور مقدماتی

ویرایش

گروه A

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  چین ۳ ۳ ۰ ۲۹۶ ۱۷۱ ۱۲۵+ ۶
  عربستان سعودی ۳ ۲ ۱ ۲۴۹ ۲۴۱ ۸+ ۵
  سنگاپور ۳ ۱ ۲ ۱۶۹ ۲۴۰ ۷۱− ۴
  تایلند ۳ ۰ ۳ ۱۷۸ ۲۴۰ ۶۲− ۳
۱۵ سپتامبر
۲۰:۱۵
چین   ۱۰۲–۷۲   عربستان سعودی
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۷–۳۷, ۴۵–۳۵
۱۶ سپتامبر
عربستان سعودی   ۹۱–۶۳   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۴–۳۷, ۴۷–۲۶
۱۶ سپتامبر
چین   ۹۶–۵۱   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۱–۲۷, ۴۵–۲۴
۱۷ سپتامبر
تایلند   ۵۱–۵۸   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۹–۳۰, ۲۲–۲۸
۱۸ سپتامبر
سنگاپور   ۴۸–۹۸   چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۲–۵۲, ۲۶–۴۶
۱۹ سپتامبر
تایلند   ۷۶–۸۶   عربستان سعودی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۰–۴۵, ۳۶–۴۱

گروه B

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  کرهٔ جنوبی ۳ ۳ ۰ ۳۴۱ ۲۶۲ ۷۹+ ۶
  ایران ۳ ۲ ۱ ۲۹۴ ۲۶۱ ۳۳+ ۵
  مالزی ۳ ۱ ۲ ۲۵۳ ۲۸۳ ۳۰− ۴
  پاکستان ۳ ۰ ۳ ۲۵۹ ۳۴۱ ۸۲− ۳
۱۵ سپتامبر
۱۴:۰۰
کرهٔ جنوبی   ۱۲۰–۹۶   ایران
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۴–۴۶, ۶۶–۵۰
۱۶ سپتامبر
کرهٔ جنوبی   ۹۵–۷۲   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۹–۴۶, ۵۶–۲۶
۱۷ سپتامبر
پاکستان   ۹۴–۱۲۶   کرهٔ جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۱–۶۲, ۴۳–۶۴
۱۷ سپتامبر
ایران   ۹۰–۷۴   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۳–۴۱, ۴۷–۳۳
۱۸ سپتامبر
ایران   ۱۰۸–۶۷   پاکستان
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۵–۳۹, ۵۳–۲۸
۱۹ سپتامبر
مالزی   ۱۰۷–۹۸   پاکستان
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۷–۵۲, ۵۰–۴۶

گروه C

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  ژاپن ۲ ۲ ۰ ۱۶۱ ۱۰۴ ۵۷+ ۴
  هند ۲ ۱ ۱ ۱۶۰ ۱۴۹ ۱۱+ ۳
  اندونزی ۲ ۰ ۲ ۱۰۶ ۱۷۴ ۶۸− ۲
۱۶ سپتامبر
ژاپن   ۸۱–۳۷   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۶–۲۰, ۴۵–۱۷
۱۷ سپتامبر
اندونزی   ۶۹–۹۳   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۳–۴۸, ۳۶–۴۵
۱۸ سپتامبر
ژاپن   ۸۰–۶۷   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۷–۳۱, ۳۳–۳۶

گروه D

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  تایوان ۳ ۳ ۰ ۳۴۵ ۲۰۵ ۱۴۰+ ۶
  فیلیپین ۳ ۲ ۱ ۳۳۹ ۲۳۲ ۱۰۷+ ۵
  هنگ کنگ ۳ ۱ ۲ ۲۶۶ ۲۷۳ ۷− ۴
  بنگلادش ۳ ۰ ۳ ۱۵۸ ۳۹۸ ۲۴۰− ۳
۱۶ سپتامبر
۱۹:۰۰
فیلیپین   ۱۵۰–۵۲   بنگلادش
امتیاز بر پایه نیمه: ۸۰–۲۴, ۷۰–۲۸
۱۶ سپتامبر
تایوان   ۱۱۳–۷۰   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۶–۳۰, ۵۷–۴۰
۱۷ سپتامبر
بنگلادش   ۶۱–۱۳۵   تایوان
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۲–۶۸, ۲۹–۶۷
۱۷ سپتامبر
۱۵:۴۵
فیلیپین   ۱۱۵–۸۳   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۶۸–۴۴, ۴۷–۳۹
۱۹ سپتامبر
هنگ کنگ   ۱۱۳–۴۵   بنگلادش
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۹–۲۶, ۵۴–۱۹
۱۹ سپتامبر
۲۰:۴۵
فیلیپین   ۷۴–۹۷   تایوان
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۲–۵۷, ۳۲–۴۰

دور یک‌چهارم نهایی

ویرایش

گروه I

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  چین ۳ ۳ ۰ ۳۲۷ ۲۱۵ ۱۱۲+ ۶
  ژاپن ۳ ۲ ۱ ۲۲۹ ۲۱۴ ۱۵+ ۵
  ایران ۳ ۱ ۲ ۲۱۸ ۲۷۴ ۵۶− ۴
  فیلیپین ۳ ۰ ۳ ۲۲۶ ۲۹۷ ۷۱− ۳
۲۰ سپتامبر
ایران   ۵۳–۷۳   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۴–۴۲, ۲۹–۳۱
۲۰ سپتامبر
چین   ۱۱۸–۷۳   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۶۳–۳۶, ۵۵–۳۷
۲۱ سپتامبر
چین   ۱۱۵–۷۲   ایران
امتیاز بر پایه نیمه: ۶۰–۳۵, ۵۵–۳۷
۲۱ سپتامبر
۲۰:۰۰
ژاپن   ۸۶–۶۷   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۸–۳۵, ۳۸–۳۲
۲۲ سپتامبر
فیلیپین   ۸۶–۹۳   ایران
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۶–۴۷, ۴۰–۴۶
۲۲ سپتامبر
چین   ۹۴–۷۰   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۶–۳۷, ۴۸–۳۳

گروه II

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  کرهٔ جنوبی ۳ ۳ ۰ ۳۰۰ ۲۶۰ ۴۰+ ۶
  تایوان ۳ ۲ ۱ ۲۷۸ ۲۷۳ ۵+ ۵
  هند ۳ ۱ ۲ ۲۳۳ ۲۷۰ ۳۷− ۴
  عربستان سعودی ۳ ۰ ۳ ۲۴۳ ۲۵۱ ۸− ۳
۲۰ سپتامبر
عربستان سعودی   ۸۸–۹۲   تایوان
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۵–۵۱, ۳۳–۴۱
۲۰ سپتامبر
کرهٔ جنوبی   ۱۰۳–۸۶   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۶–۴۱, ۴۷–۴۵
۲۱ سپتامبر
عربستان سعودی   ۸۳–۸۵   کرهٔ جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۳–۴۲, ۴۰–۴۳
۲۱ سپتامبر
هند   ۷۳–۹۵   تایوان
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۵–۵۰, ۳۸–۴۵
۲۲ سپتامبر
عربستان سعودی   ۷۲–۷۴   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۲–۳۳, ۴۰–۴۱
۲۲ سپتامبر
تایوان   ۹۱–۱۱۲   کرهٔ جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۱–۵۸, ۵۰–۵۴

گروه III

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  پاکستان ۳ ۳ ۰ ۲۶۷ ۱۸۲ ۸۵+ ۶
  سنگاپور ۳ ۲ ۱ ۲۲۲ ۲۱۰ ۱۲+ ۵
  اندونزی ۳ ۱ ۲ ۲۱۶ ۲۰۴ ۱۲+ ۴
  بنگلادش ۳ ۰ ۳ ۱۵۹ ۲۶۸ ۱۰۹− ۳
۲۰ سپتامبر
سنگاپور   ۸۰–۶۶   بنگلادش
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۴–۳۱, ۳۶–۳۵
۲۰ سپتامبر
پاکستان   ۸۹–۶۲   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۲–۳۱, ۳۷–۳۱
۲۱ سپتامبر
بنگلادش   ۵۲–۱۰۴   پاکستان
امتیاز بر پایه نیمه: ۱۶–۵۴, ۳۶–۵۰
۲۱ سپتامبر
سنگاپور   ۷۴–۷۰   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۷–۴۲, ۲۷–۲۸
۲۲ سپتامبر
سنگاپور   ۶۸–۷۴   پاکستان
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۹–۳۲, ۲۹–۴۲
۲۲ سپتامبر
اندونزی   ۸۴–۴۱   بنگلادش
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۲–۲۱, ۵۲–۲۰

گروه IV

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  مالزی ۲ ۲ ۰ ۲۱۴ ۱۵۷ ۵۷+ ۴
  تایلند ۲ ۱ ۱ ۱۶۶ ۱۸۴ ۱۸− ۳
  هنگ کنگ ۲ ۰ ۲ ۱۷۱ ۲۱۰ ۳۹−

۲۰ سپتامبر
تایلند   ۹۵–۸۵   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۴–۴۵, ۴۱–۴۰
۲۱ سپتامبر
هنگ کنگ   ۸۶–۱۱۵   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۱–۵۶, ۴۵–۵۹
۲۲ سپتامبر
تایلند   ۷۱–۹۹   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۳–۵۹, ۳۸–۴۰

رده‌بندی پنجم تا چهاردهم

ویرایش

مکان سیزدهم

ویرایش
۲۳ سپتامبر
اندونزی   ۷۵–۱۰۴   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۳–۵۹, ۴۲–۴۵

مکان یازدهم

ویرایش
۲۳ سپتامبر
سنگاپور   ۸۵–۷۳   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۹–۳۲, ۴۶–۴۱

مکان نهم

ویرایش
۲۳ سپتامبر
پاکستان   ۷۷–۱۱۰   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۵–۵۰, ۴۲–۶۰

مکان هفتم

ویرایش
۲۴ سپتامبر
۱۳:۰۰
فیلیپین   ۸۹–۹۱ (OT)   عربستان سعودی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۵–۴۰, ۳۵–۴۰ وقت اضافه: ۹–۱۱

مکان پنجم

ویرایش
۲۴ سپتامبر
ایران   ۱۰۱–۷۹   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۸–۴۲, ۶۳–۳۷

دور نهایی

ویرایش
  نیمه‌نهایی‌ها نهایی
۲۳ سپتامبر
   چین  ۹۲  
   تایوان  ۶۷  
 
۲۴ سپتامبر
       چین  ۱۰۲
     کرهٔ جنوبی  ۷۲
مکان سوم
۲۳ سپتامبر ۲۴ سپتامبر
   کرهٔ جنوبی  ۱۱۰    تایوان  ۶۹
   ژاپن  ۸۶      ژاپن  ۵۸

نیمه‌نهایی‌ها

ویرایش
۲۳ سپتامبر
چین   ۹۲–۶۷   تایوان
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۵–۳۳, ۳۷–۳۴
۲۳ سپتامبر
کرهٔ جنوبی   ۱۱۰–۸۶   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۳–۳۹, ۴۷–۴۷

مکان سوم

ویرایش
۲۴ سپتامبر
تایوان   ۶۹–۵۸   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۳–۳۱, ۳۶–۲۷

نهایی

ویرایش
۲۴ سپتامبر
چین   ۱۰۲–۷۲   کرهٔ جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۲–۳۷, ۶۰–۳۵

جدول نهایی

ویرایش
راه‌یافته به قهرمانی جهان ۱۹۹۰
رتبه تیم رکورد
    چین ۸–۰
    کرهٔ جنوبی ۷–۱
    تایوان ۶–۲
۴   ژاپن ۴–۳
۵   ایران ۴–۳
۶   هند ۲–۴
۷   عربستان سعودی ۳–۴
۸   فیلیپین ۲–۵
۹   مالزی ۴–۲
۱۰   پاکستان ۳–۴
۱۱   سنگاپور ۴–۳
۱۲   تایلند ۱–۵
۱۳   هنگ کنگ ۲–۴
۱۴   اندونزی ۱–۵
۱۵   بنگلادش ۰–۶

جوایز

ویرایش
 قهرمان آسیا ۱۹۸۹ 
 
چین
هفتمین عنوان

منابع

ویرایش