مسابقات قهرمانی والیبال مردان اروپا ۲۰۱۳


والیبال قهرمانی مردان اروپا ۲۰۱۳ بیست و هشتمین دوره از این سری مسابقات بود که از ۲۰ تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۳ با حضور ۱۶ تیم در دانمارک و لهستان برگزار شد و سر انجام تیم ملی والیبال مردان روسیه قهرمان این دوره از مسابقات شد.

قهرمانی مردان اروپا ۲۰۱۳
جزئیات تورنمنت
کشور میزبان دانمارک
 لهستان
تاریخ۲۰ تا ۲۹ سپتامبر
تیم‌ها۱۶
مکان(ها)۶ (در ۶ شهر میزبان)
قهرمان روسیه (سیزدهمین عنوان)
جوایز تورنمنت
MVPروسیه دیمیتری موزرسکی
وبگاه رسمی
CEV

انتخابی ویرایش

گروه‌بندی ویرایش

قرعه‌کشی برای گروه‌بندی تیم‌ها در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۲ برگزار شد.

گروه A گروه B گروه C گروه D
  دانمارک (میزبان)   لهستان (میزبان)   فنلاند   روسیه
  ایتالیا   اسلواکی   صربستان   بلغارستان
  بلاروس   فرانسه   هلند   آلمان
  بلژیک   ترکیه   اسلوونی   چک

ورزشگاه‌ها ویرایش

گروه A گروه B، دور حذفی و یک چهارم نهایی گروه C
  ادنسه، دانمارک   گدانسک / سوپوت، لهستان   هرنینگ، دانمارک
آرنا فیون ارگو آرنا جیسکه بانک بوکسن
ظرفیت: ۴٬۰۰۰ ظرفیت: ۱۱٬۴۰۹ ظرفیت: ۱۲٬۰۰۰
     
گروه D دور حذفی و یک چهارم نهایی نیمه نهایی، دیدار رده‌بندی و نهایی
  گدنیا، لهستان   آرهوس، دانمارک   کپنهاگ، دانمارک
گدنیا اسپورت آرنا سرس آرنا ورزشگاه پارکن
ظرفیت: ۵٬۵۰۰ ظرفیت: ۴٬۷۴۰ ظرفیت: ۱۰٬۰۰۰
     

نتایج ویرایش

واجد شرایط برای حضور در یک هشتم نهایی
واجد حضور برای شرکت در بازی دور حذفی

گروه A ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   بلژیک ۸ ۳ ۰ ۹ ۳ ۳٫۰۰۰ ۲۸۴ ۲۵۱ ۱٫۱۳۱
۲   ایتالیا ۷ ۲ ۱ ۸ ۴ ۲٫۰۰۰ ۲۷۴ ۲۳۸ ۱٫۱۵۱
۳   دانمارک ۲ ۱ ۲ ۴ ۸ ۰٫۵۰۰ ۲۴۹ ۲۷۸ ۰٫۸۹۶
۴   بلاروس ۱ ۰ ۳ ۳ ۹ ۰٫۳۳۳ ۲۳۶ ۲۷۶ ۰٫۸۵۵
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۰ Sep ۱۷:۳۰ بلژیک   ۳–۰   بلاروس ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۰ ۲۵–۱۶     ۷۵–۵۸ Report
۲۰ Sep ۲۰:۴۵ دانمارک   ۰–۳   ایتالیا ۲۲–۲۵ ۱۷–۲۵ ۱۵–۲۵     ۵۴–۷۵ Report
۲۱ Sep ۱۵:۰۰ بلاروس   ۱–۳   ایتالیا ۲۵–۲۱ ۱۳–۲۵ ۲۱–۲۵ ۱۷–۲۵   ۷۶–۹۶ Report
۲۱ Sep ۱۸:۰۰ بلژیک   ۳–۱   دانمارک ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۶ ۲۸–۲۶   ۱۰۱–۹۰ Report
۲۲ Sep ۱۵:۰۰ بلاروس   ۲–۳   دانمارک ۲۱–۲۵ ۲۵–۱۷ ۲۵–۲۳ ۲۰–۲۵ ۱۱–۱۵ ۱۰۲–۱۰۵ Report
۲۲ Sep ۱۸:۰۰ ایتالیا   ۲–۳   بلژیک ۲۳–۲۵ ۱۹–۲۵ ۲۵–۱۸ ۲۷–۲۵ ۹–۱۵ ۱۰۳–۱۰۸ Report

گروهB ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   فرانسه ۹ ۳ ۰ ۹ ۲ ۴٫۵۰۰ ۲۷۶ ۲۶۱ ۱٫۰۵۷
۲   لهستان ۶ ۲ ۱ ۷ ۵ ۱٫۴۰۰ ۲۸۳ ۲۶۸ ۱٫۰۵۶
۳   اسلواکی ۲ ۱ ۲ ۴ ۸ ۰٫۵۰۰ ۲۷۲ ۲۹۲ ۰٫۹۳۲
۴   ترکیه ۱ ۰ ۳ ۴ ۹ ۰٫۴۴۴ ۲۸۳ ۲۹۳ ۰٫۹۶۶
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۰ Sep ۱۷:۰۰ فرانسه   ۳–۰   اسلواکی ۲۵–۲۰ ۳۵–۳۳ ۲۸–۲۶     ۸۸–۷۹ Report
۲۰ Sep ۲۰:۰۰ لهستان   ۳–۱   ترکیه ۲۵–۲۲ ۲۵–۱۵ ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۱   ۹۷–۸۳ Report
۲۱ Sep ۱۷:۰۰ اسلواکی   ۳–۲   ترکیه ۱۸–۲۵ ۱۶–۲۵ ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۱ ۱۹–۱۷ ۱۰۳–۱۰۸ Report
۲۱ Sep ۲۰:۰۰ فرانسه   ۳–۱   لهستان ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۳ ۲۰–۲۵ ۲۵–۲۰   ۹۵–۹۰ Report
۲۲ Sep ۱۷:۰۰ ترکیه   ۱–۳   فرانسه ۲۱–۲۵ ۲۳–۲۵ ۲۵–۱۸ ۲۳–۲۵   ۹۲–۹۳ Report
۲۲ Sep ۲۰:۰۰ اسلواکی   ۱–۳   لهستان ۲۴–۲۶ ۲۵–۲۰ ۱۹–۲۵ ۲۲–۲۵   ۹۰–۹۶ Report

گروه C ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   فنلاند ۶ ۲ ۱ ۶ ۵ ۱٫۲۰۰ ۲۵۸ ۲۶۰ ۰٫۹۹۲
۲   صربستان ۵ ۲ ۱ ۷ ۵ ۱٫۴۰۰ ۲۶۶ ۲۴۷ ۱٫۰۷۷
۳   هلند ۴ ۱ ۲ ۶ ۷ ۰٫۸۵۷ ۲۸۰ ۲۹۱ ۰٫۹۶۲
۴   اسلوونی ۳ ۱ ۲ ۵ ۷ ۰٫۷۱۴ ۲۷۷ ۲۸۳ ۰٫۹۷۹
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۰ Sep ۱۷:۰۰ اسلوونی   ۳–۱   صربستان ۲۰–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۲ ۲۵–۱۹   ۹۵–۸۹ Report
۲۰ Sep ۲۰:۰۰ فنلاند   ۳–۱   هلند ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۲ ۲۷–۲۵ ۲۵–۲۰   ۱۰۰–۹۲ Report
۲۱ Sep ۱۵:۰۰ صربستان   ۳–۲   هلند ۱۹–۲۵ ۱۸–۲۵ ۲۵–۱۵ ۲۵–۱۷ ۱۵–۱۲ ۱۰۲–۹۴ Report
۲۱ Sep ۱۸:۰۰ اسلوونی   ۱–۳   فنلاند ۲۷–۲۵ ۲۳–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۱–۲۵   ۹۳–۱۰۰ Report
۲۲ Sep ۱۵:۰۰ هلند   ۳–۱   اسلوونی ۱۹–۲۵ ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۳   ۹۴–۸۹ Report
۲۲ Sep ۱۸:۰۰ صربستان   ۳–۰   فنلاند ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۵     ۷۵–۵۸ Report

گروه D ویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   آلمان ۸ ۳ ۰ ۹ ۲ ۴٫۵۰۰ ۲۶۷ ۲۳۲ ۱٫۱۵۱
۲   روسیه ۶ ۲ ۱ ۶ ۴ ۱٫۵۰۰ ۲۳۵ ۲۰۱ ۱٫۱۶۹
۳   بلغارستان ۴ ۱ ۲ ۶ ۷ ۰٫۸۵۷ ۲۸۸ ۲۹۴ ۰٫۹۸۰
۴   چک ۰ ۰ ۳ ۱ ۹ ۰٫۱۱۱ ۲۰۳ ۲۴۷ ۰٫۸۲۲
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۰ Sep ۱۷:۰۰ روسیه   ۰–۳   آلمان ۲۰–۲۵ ۲۳–۲۵ ۱۹–۲۵     ۶۲–۷۵ Report
۲۰ Sep ۲۰:۰۰ چک   ۱–۳   بلغارستان ۱۵–۲۵ ۱۸–۲۵ ۲۵–۲۲ ۲۱–۲۵   ۷۹–۹۷ Report
۲۱ Sep ۱۵:۰۰ آلمان   ۳–۲   بلغارستان ۳۶–۳۴ ۲۰–۲۵ ۲۱–۲۵ ۲۵–۲۱ ۱۵–۹ ۱۱۷–۱۱۴ Report
۲۱ Sep ۱۸:۰۰ روسیه   ۳–۰   چک ۲۵–۲۲ ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۰     ۷۵–۴۹ Report
۲۲ Sep ۱۵:۰۰ آلمان   ۳–۰   چک ۲۵–۱۳ ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۰     ۷۵–۵۶ Report
۲۲ Sep ۱۸:۰۰ بلغارستان   ۱–۳   روسیه ۱۸–۲۵ ۲۵–۲۳ ۱۴–۲۵ ۱۹–۲۵   ۷۷–۹۸ Report

دور نهایی ویرایش

پلی آف ویرایش

تاریخ زمان ورزشگاه امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۴ Sep ۱۷:۰۰ NRA ایتالیا   ۳–۱   هلند ۲۴–۲۶ ۲۵–۱۸ ۲۵–۲۱ ۲۵–۱۸   ۹۹–۸۳ Report
۲۴ Sep ۱۷:۰۰ ERA روسیه   ۳–۰   اسلواکی ۲۵–۲۰ ۲۵–۱۴ ۲۵–۲۱     ۷۵–۵۵ Report
۲۴ Sep ۲۰:۰۰ NRA صربستان   ۳–۰   دانمارک ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۷ ۲۵–۲۲     ۷۵–۵۶ Report
۲۴ Sep ۲۰:۰۰ ERA لهستان   ۲–۳   بلغارستان ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۲ ۲۰–۲۵ ۲۴–۲۶ ۱۶–۱۸ ۱۱۰–۱۱۳ Report

یک چهارم نهایی ویرایش

تاریخ زمان ورزشگاه امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۵ Sep ۱۷:۰۰ ERA فرانسه   ۱–۳   روسیه ۱۷–۲۵ ۲۵–۱۷ ۲۲–۲۵ ۲۱–۲۵   ۸۵–۹۲ Report
۲۵ Sep ۱۷:۰۰ NRA فنلاند   ۱–۳   ایتالیا ۲۵–۲۳ ۲۰–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۲–۲۵   ۸۹–۹۸ Report
۲۵ Sep ۲۰:۰۰ NRA بلژیک   ۱–۳   صربستان ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۲ ۲۸–۳۰ ۱۸–۲۵   ۹۳–۱۰۲ Report
۲۵ Sep ۲۰:۰۰ ERA آلمان   ۱–۳   بلغارستان ۳۰–۲۸ ۲۵–۲۷ ۲۲–۲۵ ۲۰–۲۵   ۹۷–۱۰۵ Report

نیمه نهایی ویرایش

تاریخ زمان ورزشگاه امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۸ Sep ۱۵:۰۰ PAS صربستان   ۱–۳   روسیه ۱۹–۲۵ ۲۶–۲۴ ۲۳–۲۵ ۱۵–۲۵   ۸۳–۹۹ Report
۲۸ Sep ۱۸:۰۰ PAS ایتالیا   ۳–۱   بلغارستان ۱۹–۲۵ ۲۵–۲۲ ۲۵–۱۵ ۲۵–۲۲   ۹۴–۸۴ Report

رده‌بندی ویرایش

تاریخ زمان ورزشگاه امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۹ Sep ۱۵:۰۰ PAS صربستان   ۳–۰   بلغارستان ۲۵–۲۲ ۳۲–۳۰ ۲۷–۲۵     ۸۴–۷۷ Report

نهایی ویرایش

تاریخ زمان ورزشگاه امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۲۹ Sep ۱۸:۰۰ PAS روسیه   ۳–۱   ایتالیا ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۲ ۲۲–۲۵ ۲۵–۱۷   ۹۷–۸۴ Report

رده‌بندی نهایی ویرایش

جوایز ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش