مسابقات ورزش‌های آبی اروپا ۱۹۸۱

مسابقات ورزش‌های آبی اروپا ۱۹۸۱ از ‍۵ تا ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۱ در شهر اسپلیت، یوگسلاوی برگزار شده است.

جدول مدال‌هاویرایش

      میزبان

رتبه کشور طلا نقره برنز مجموع
۱   East Germany ۱۵ ۱۱ ۳ ۲۹
۲   Soviet Union ۱۳ ۱۱ ۸ ۳۲
۳   Great Britain ۳ ۲ ۳ ۸
۴   West Germany ۲ ۲ ۴ ۸
۵   Hungary ۲ ۰ ۱ ۳
۶   Sweden ۱ ۴ ۲ ۷
۷   یوگسلاوی ۱ ۱ ۱ ۳
۸   Netherlands ۰ ۳ ۴ ۷
۹   Poland ۰ ۱ ۳ ۴
۱۰   Austria ۰ ۱ ۲ ۳
۱۱   Italy ۰ ۱ ۱ ۲
۱۲   Spain ۰ ۰ ۱ ۱
۱۲   Czechoslovakia ۰ ۰ ۱ ۱
۱۲   France ۰ ۰ ۱ ۱
۱۲   Romania ۰ ۰ ۱ ۱
۱۲   سوئیس ۰ ۰ ۱ ۱
مجموع ۳۷ ۳۷ ۳۷ ۱۱۱

منابعویرایش