مسابقات ورزش‌های آبی اروپا ۲۰۰۴

مسابقات ورزش‌های آبی اروپا ۲۰۰۴ از ۵ تا ۱۶ مه ۲۰۰۴ در شهر مادرید، اسپانیا برگزار شده است.

جدول مدال‌هاویرایش

      میزبان

رتبه کشور طلا نقره برنز مجموع
۱   Ukraine ۱۱ ۳ ۵ ۱۹
۲   Russia ۱۰ ۱۴ ۶ ۳۰
۳   Italy ۸ ۶ ۱۲ ۲۶
۴   Germany ۷ ۳ ۵ ۱۵
۵   France ۶ ۷ ۴ ۱۷
۶   Spain ۳ ۶ ۴ ۱۳
۷   Austria ۳ ۱ ۱ ۵
۸   Hungary ۲ ۱ ۳ ۶
۹   Sweden ۲ ۱ ۲ ۵
۱۰   Romania ۱ ۳ ۵ ۹
۱۱   Netherlands ۱ ۳ ۲ ۶
۱۲   Finland ۱ ۲ ۰ ۳
۱۳   Slovakia ۱ ۱ ۰ ۲
۱۴   Poland ۱ ۰ ۱ ۲
۱۵   Czech Republic ۱ ۰ ۰ ۱
۱۶   Slovenia ۰ ۳ ۲ ۵
۱۷   Belarus ۰ ۲ ۰ ۲
۱۸   United Kingdom ۰ ۱ ۰ ۱
۱۸   Lithuania ۰ ۱ ۰ ۱
۲۰   Bulgaria ۰ ۰ ۲ ۲
۲۰   Denmark ۰ ۰ ۲ ۲
۲۰   Greece ۰ ۰ ۲ ۲
۲۳   کرواسی ۰ ۰ ۱ ۱
مجموع ۵۸ ۵۸ ۵۹ ۱۷۵

منابعویرایش