مسابقات ژیمناستیک هنری مردان اروپا ۱۹۵۵

مسابقات ژیمناستیک هنری اروپا ۱۹۵۵ اولین دوره مسابقات ژیمناستیک هنری مردان اروپا است که در فرانکفورت، آلمان برگزار شده است.

جدول مدال‌هاویرایش

رده کشور       مجموع
۱   اتحاد جماهیر شوروی ۶ ۳ - ۹
۲   آلمان غربی ۲ ۲ ۲ ۶
۳   چکسلواکی ۱ ۱ - ۲
۴   سوئد - ۳ - ۳
۵   لوکزامبورگ - - ۱ ۱
۵   اتریش - - ۱ ۱

منابعویرایش