مسخنت در اسطوره مصر باستان، خدای زایمان پنداشته می‌شده است. این خدا همچنین آفرینندهٔ کا هر کودک بود. او یک قسمت از روح خود را بر درون کودکان می‌دمید تا زندگی بر آنان جاری شود. این خدا جزء خدایان قدیم مصر باستان است.[۱]

مسخنت
خدای زایمان
Meskhenet standing.svg
F31S29Aa1
N35
X1
B1
ویژگی‌ها: رحم گاو بر سر
اطلاعات شخصی
جنسیت: زن
همسر: شای
فهرست اساطیر مصر
واژه منسخت

به خط هیروگلیف
F31S29Aa1
N35
X1
B1

نمادشناسیویرایش

نگارخانهویرایش

منابعویرایش