مسلم لیگ پاکستان

مسلم لیگ پاکستان (اردو: Nastaliq) نام احزاب متعددی در پاکستان است که از دهه ۱۹۶۰ بر سیاست دست راستی این کشور سیطره داشته‌اند. اولین مسلم لیگ پاکستان را رئیس جمهور ایوب خان در سال ۱۹۶۲ به عنوان خلف مسلم لیگ اصلی که جنبش پاکستان را رهبری کرد تأسیس کرد. این حزب کوتاه مدتی پس از بنیادش به دو جناح تقسیم شد: مسلم لیگ کنونشنل که حامی رئیس جمهور و قانون اساسی جدید بود و مسلم لیگ شورایی که مخالف قانون اساسی بود و آن را غیردمکراتیک می‌دانست. پس از استعفای ایوب نورالامین از سیاستمداران کهنه‌کار راستگرا سعی کرد دو جناح مسلم لیگ را متحد کند. تلاش او در ۱۹۷۳ نتیجه داد و مسلم لیگ فنکشنل (ف) تأسیس شد. در دوره ذوالفقار علی بوتو این گروه‌ها رو به افول گذاردند و بسیاری از اعضای آن به حزب چپ‌گرای مردم پاکستان پیوستند.

مسلم لیگ پاکستان

پاکستان مسلم لیگ
Historical leadersایوب خان
نورالامین
Pir Pagarah VII
Abdul Qayyum Khan
محمد خان جونیجو
Current Leadersنواز شریف
چودهری شجاعت حسین
Pir Pagarah VIII
Sheikh Rasheed
Ejaz-ul-Haq
بنیان‌گذاری۸ ژوئن ۱۹۶۲
انحلال و برچینش۱۷ اوت ۱۹۸۸
پیشینMuslim League
پسینمسلم لیگ پاکستان
Pakistan Muslim League (J)
Pakistan Muslim League (F)
مرام سیاسیMajority
محافظه‌کاری
لیبرالیسم اقتصادی
محافظه‌کاری مالی
ملی‌گرایی

Factions
میانه‌گرایی
Pro-presidency
نظام پارلمانی

منابع

ویرایش