مسند ابویعلی موصلی

مسند ابویعلیٰ موصلی مهم‌ترین اثر ابویعلی موصلی محدث حنفی است. این مسند شامل ۷۵۵۵ حدیث است. این اثر در کنار مجموعه‌های بزرگ و معتبر حدیثی مانند صحاح سته و مسند احمد بن حنبل اعتبار ویژه‌ای دارا و از کتاب‌های درسی بوده‌است. طرق روایت آن از دو طریق بوده: نخست روایت ابن مقری معروف به «مسند کبیر» و دوم روایت ابوعمرو بن حمدان مشهور به «مسند صغیر».[۱]

پانویس

منابع

  • صادقی، مریم (۱۳۷۳). «ابو یعلی موصلی». در سید محمدکاظم موسوی بجنوردی. دائرةالمعارف بزرگ اسلامی. ششم. تهران: مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی.