شرق (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از مشرق زمین)

شرق ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • شرق یا شرق در جغرافیا یکی از چهار جهت اصلی، سمت برآمدن خورشید
  • شرق اشاره به خاور میانه یا خاورمیانه و خاور دور در اصطلاح مردم مغرب‌زمین
  • شرق نام یکی از روزنامه‌های صبح ایران نگاه کنید به روزنامه شرق
  • شَرَق به معنای گوش‌بریدگی گوسفند یا دام
  • شَرَق به معنای خفگی
  • شَرَق نام آوای سیلی زدن