یک مش یک مانع ساخته شده از رشته‌های فلزی در هم‌تنیده ،فیبر یا دیگر مواد انعطاف‌پذیر یا شکل‌پذیر است. مش شبیه به یک توری یا یک شبکه است که دارای رشته‌های متصل یا بافته شده است.

یک صافی چای ساخته شده از مش فلزی
صفحه فلزی از جنس مش

انواع مشویرایش

استفاده از مشویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش