مصرف انرژی برق نوعی مصرف انرژی است که انرژی برق را مصرف می‌کند.

کلّیت ویرایش

مصرف انرژی برق در جهان ویرایش

 
مصرف برق در سال ۲۰۰۹

مصرف برق و تولید ناخالص داخلی ویرایش

مصرف برق (۲۰۰۸) و تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید)) (۲۰۰۹)
کشور جمعیت
میلیون
رتبه* تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید)
میلیارد دلار آمریکا
رتبه* تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید)
per capita
رتبه* برق
مصرف
(GWh/yr)
رتبه** daily kWh
per capita
رتبه** تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید)
/kWh*
 دنیا ۶٬۷۸۴ $۷۰٬۰۴۸ $۱۰٬۳۲۵ ۲۰٬۲۷۹٬۶۴۰ ۸٫۱۸ $۳٫۵
  چین ۱٬۳۳۹ ۱ $۷٬۹۹۲ ۲ $۵٬۹۶۹ ۱۳۳ ۳٬۴۴۴٬۱۰۸ ۲ ۷٫۰۴ ۱۷ $۲٫۳
  هند ۱٬۱۶۶ ۲ $۳٬۳۰۴ ۴ $۲٬۸۳۴ ۱۶۶ ۸۶۰٬۷۲۳ ۵ ۲٫۰۲ ۲۳ $۳٫۸
  ایالات متحده آمریکا ۳۰۷ ۳ $۱۴٬۴۴۰ ۱ $۴۷٬۰۳۶ ۱۱ ۴٬۴۰۱٬۶۹۸ ۱ ۳۹٫۲۵ ۲ $۳٫۳
  اتحادیه اروپا* ۵۴۱ $۱۶٬۲۲۱ $۲۹٬۹۸۳ ۳٬۶۳۵٬۶۰۴ ۱۸٫۴۰ $۴٫۵
  اندونزی ۲۴۰ ۴ $۹۱۷ ۱۵ $۳٬۸۲۱ ۱۵۸ ۱۴۹٬۴۳۷ ۲۰ ۱٫۷۰ ۲۴ $۶٫۱
  برزیل ۱۹۹ ۵ $۱٬۹۹۸ ۹ $۱۰٬۰۴۰ ۱۰۲ ۵۰۵٬۰۸۳ ۹ ۶٫۹۵ ۱۸ $۴٫۰
  پاکستان ۱۷۶ ۶ $۴۳۱ ۲۷ $۲٬۴۴۹ ۱۷۲ ۹۱٬۶۲۶ ۲۴ ۱٫۴۳ ۲۶ $۴٫۷
  بنگلادش ۱۵۶ ۷ $۲۲۶ ۴۹ $۱٬۴۴۹ ۱۹۶ ۳۵٬۸۹۳ ۲۷ ۰٫۶۳ ۲۷ $۶٫۳
  نیجریه ۱۴۹ ۸ $۳۳۶ ۳۵ $۲٬۲۵۵ ۱۷۶ ۲۱٬۱۱۰ ۲۸ ۰٫۳۹ ۲۸ $۱۵٫۹
  روسیه ۱۴۰ ۹ $۲٬۲۷۱ ۶ $۱۶٬۲۲۱ ۷۲ ۱٬۰۲۲٬۷۲۶ ۴ ۲۰٫۰۰ ۱۰ $۲٫۲
  ژاپن ۱۲۷ ۱۰ $۴٬۳۴۰ ۳ $۳۴٬۱۷۳ ۳۶ ۱٬۰۸۳٬۱۴۲ ۳ ۲۳٫۳۵ ۶ $۴٫۰
  مکزیک ۱۱۱ ۱۱ $۱٬۵۶۷ ۱۱ $۱۴٬۱۱۷ ۷۷ ۲۵۷٬۸۱۲ ۱۴ ۶٫۳۶ ۱۹ $۶٫۱
  فیلیپین ۹۸ ۱۲ $۳۱۸ ۳۷ $۳٬۴۲۵ ۱۶۲ ۶۰٬۸۱۹ ۲۶ ۱٫۷۰ ۲۵ $۵٫۲
  ویتنام ۸۷ ۱۳ $۲۴۲ ۴۵ $۲٬۷۸۲ ۱۶۷ ۷۶٬۲۶۹ ۲۵ ۲٫۴۰ ۲۲ $۳٫۲
  اتیوپی ۸۵ ۱۴ $۷۰ ۷۸ $۸۲۴ ۲۱۶ ۳٬۷۷۷ ۳۰ ۰٫۱۲ ۳۰ $۱۸٫۵
  مصر ۸۳ ۱۵ $۴۴۵ ۲۶ $۵٬۳۶۱ ۱۳۵ ۱۳۰٬۱۴۴ ۲۲ ۴٫۲۹ ۲۱ $۳٫۴
  آلمان ۸۲ ۱۶ $۲٬۹۲۵ ۵ $۳۵٬۶۷۱ ۳۳ ۶۱۷٬۱۳۲ ۷ ۲۰٫۶۱ ۸ $۴٫۷
  ترکیه ۷۷ ۱۷ $۹۰۴ ۱۶ $۱۱٬۷۴۰ ۹۲ ۱۹۸٬۰۸۵ ۱۹ ۷٫۰۴ ۱۶ $۴٫۶
  جمهوری دموکراتیک کنگو ۶۹ ۱۸ $۲۱ ۱۲۰ $۳۰۴ ۲۲۶ ۶٬۹۳۹ ۲۹ ۰٫۲۸ ۲۹ $۳٫۰
  ایران ۶۶ ۱۹ $۸۴۴ ۱۷ $۱۲٬۷۸۸ ۸۶ ۲۱۱٬۹۷۲ ۱۷ ۸٫۷۹ ۱۵ $۴٫۰
  تایلند ۶۶ ۲۰ $۵۴۹ ۲۴ $۸٬۳۱۸ ۱۱۵ ۱۴۹٬۰۳۴ ۲۱ ۶٫۱۸ ۲۰ $۳٫۷
  فرانسه ۶۴ ۲۱ $۲٬۱۳۳ ۸ $۳۳٬۳۲۸ ۳۸ ۵۲۶٬۸۶۲ ۸ ۲۲٫۵۴ ۷ $۴٫۰
  بریتانیا ۶۱ ۲۲ $۲٬۲۳۶ ۷ $۳۶٬۶۵۶ ۳۰ ۴۰۰٬۳۹۰ ۱۱ ۱۷٫۹۷ ۱۳ $۵٫۶
  ایتالیا ۵۸ ۲۳ $۱٬۸۲۷ ۱۰ $۳۱٬۵۰۰ ۴۱ ۳۵۹٬۱۶۱ ۱۲ ۱۶٫۹۵ ۱۴ $۵٫۱
  کره (کشور) ۴۹ ۲۵ $۱٬۳۳۸ ۱۳ $۲۷٬۳۰۶ ۴۹ ۴۴۳٬۸۸۸ ۱۰ ۲۴٫۸۰ ۵ $۳٫۰
  اسپانیا ۴۱ ۳۲ $۱٬۴۰۲ ۱۲ $۳۴٬۱۹۵ ۳۵ ۳۰۳٬۱۷۹ ۱۳ ۲۰٫۲۵ ۹ $۴٫۶
  کانادا ۳۳ ۳۷ $۱٬۳۰۳ ۱۴ $۳۹٬۴۸۵ ۲۲ ۶۲۰٬۶۸۴ ۶ ۵۱٫۵۰ ۱ $۲٫۱
  عربستان سعودی ۲۹ ۴۱ $۵۷۸ ۲۲ $۱۹٬۹۳۱ ۵۹ ۲۰۴٬۲۰۰ ۱۸ ۱۹٫۲۸ ۱۲ $۲٫۸
  تایوان ۲۳ ۴۹ $۷۱۴ ۱۹ $۳۱٬۰۴۳ ۴۲ ۲۳۸٬۴۵۸ ۱۶ ۲۸٫۳۹ ۴ $۳٫۰
  استرالیا ۲۱ ۵۴ $۸۰۳ ۱۸ $۳۸٬۲۳۸ ۲۵ ۲۵۷٬۲۴۷ ۱۵ ۳۳٫۵۴ ۳ $۳٫۱
  هلند ۱۷ ۵۹ $۶۷۴ ۲۰ $۳۹٬۶۴۷ ۲۰ ۱۲۳٬۴۹۶ ۲۳ ۱۹٫۸۹ ۱۱ $۵٫۶۶

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش