مصرف بی‌رویه (به انگلیسی: Overconsumption) وضعیتی را توصیف می‌کند که در آن استفاده از یک منبع طبیعی تجدیدپذیر از ظرفیت آن برای بازسازی فراتر می‌رود. الگوی طولانی مصرف بیش از حد منجر به از دست دادن نهایی منابع می‌شود. کاربرد اصطلاح مصرف بی‌رویه کاملاً بحث‌برانگیز است و لزوماً یک تعریف یکسانی ندارد.[۱] مصرف بی‌رویه چندین عامل از اقتصاد جهانی کنونی را هدایت می‌کند، از جمله نیروهایی مانند مصرف‌گرایی، کهنگی برنامه‌ریزی‌شده، و دیگر مدل‌های تجاری ناپایدار و می‌تواند در مقابل مصرف پایدار قرار گیرد.

تولید زباله، بر حسب کیلوگرم به ازای هر نفر در روز اندازه‌گیری می‌شود


منابع

ویرایش
  1. Kjellberg, H. (2008). Market practices and over‐consumption. Consumption, Markets, and Culture, 11(2), 151-167.