مصرف‌گرایی

مصرف‌گرایی(انگلیسی: Consumerism‎) به معنای مصرف بیش‌از حد و عقیده‌ایی است که می‌تواند بر جامعه‌ایی (فرهنگی) حاکم باشد. در دوران معاصر تولید و عرضه بیش از تقاضا انبوهی از محصولات را به وجود آورد، برای رهایی از این مشکل تبلیغات گسترده‌ایی، سازمان ‌دهی شد که هدف یک‌سانی را دنبال می‌کردند، و تنها بخشی از آن تبلیغات محصولات (بیشتر غیر ضروری) بوده‌است.[۱]

اثر Josiah Wedgwood ضرف سفالی اشرافی. مصرف‌گرایی در قرن هجدهم

نظام مصرف‌گراییویرایش

مصرف‌گرایی مشوق یک نظام اجتماعی، اقتصادی است که همواره خریدکالا و خدمات بیشتر را طرح ریزی می‌کند. این مقوله در اقتصاد، عبارت از اتخاذ سیاستهای اقتصادی برای اشاعه مصرف است.

[۲]

منابع و پانویس‌هاویرایش

  1. Czarnecka, Barbara; Schivinski, Bruno (17 June 2019). "Do Consumers Acculturated to Global Consumer Culture Buy More Impulsively? The Moderating Role of Attitudes towards and Beliefs about Advertising". Journal of Global Marketing. 0 (4): 219–238.
  2. Veblen, Thorstein (1899): The Theory of the Leisure Class: an economic study of institutions, Dover Publications, Mineola, N.Y., 1994, ISBN 0-486-28062-4. (also available: Project Gutenberg e-text)