مصطفی‌پاشا

(تغییرمسیر از مصطفی پاشا)

مصطفی‌پاشا یا لل‍ه‌پاشا (زاده ۱۵۰۰ و درگذشته ۷ مه ۱۵۸۰ میلادی) صدراعظم و سردار بوسنیایی‌تبار امپراتوری عثمانی بود. وی در سال ۱۵۷۸ در زمان پادشاهی شاه محمد خدابنده به ایران حمله کرد و موجبات نبرد چلدر را فراهم کرد.[نیازمند منبع]

مصطفی پاشا

عزل از منصب فرماندهی سپاه ویرایش

سلطان مراد سوم سلطان عثمانی چون در سال ۹۸۷ قمری (۱۵۷۹ میلادی) خبر یافت که سرزمین شروان بار دیگر به دست سپاهیان قزلباش افتاده و عثمان پاشا به قلعه دربند (دمور قاپا) گریخته و عادل‌گرای خان تاتار گرفتار گشته است، مصطفی پاشا (لله پاشا) را از فرماندهی سپاه عثمانی معزول ساخت و سنان پاشا از سرداران عثمانی را به جای وی منصوب کرد.[نیازمند منبع]

منابع ویرایش

  • Wikipedia contributors, 'Lala Kara Mustafa Pasha', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 29 August 2013, ۱۳:۴۲ UTC, <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lala_Kara_Mustafa_Pasha&oldid=570673006> [accessed 23 September 2013]
  • نصرالله فلسفی (۱۳۹۱)، «جلد اول»، زندگانی شاه عباس اوّل، به کوشش فرید مرادی.، تهران: انتشارات نگاه، ص. ۷۰ و ۸۲، شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۱-۷۲۶-۷