معادله همیلتون–ژاکوبی

در فیزیک و مکانیک معادلات همیلتون-ژاکوبی فرمول‌بندی باز هم جدیدتری (پس از قوانین حرکت نیوتن، مکانیک لاگرانژی، و مکانیک همیلتونی) از مکانیک کلاسیک است.

فرمول‌بندی ویرایش

معادله همیلتون-ژاکوبی یک معادلهٔ دیفرانسیل غیر خطی درجهٔ اول با مشتقات جزئی است.

 

منابع ویرایش

  • Arnold, V.I. Mathematical Methods of Classical Mechanics, 2nd ed. , Springer-Verlag (1989), ISBN 0-387-96890-3