معاهده پاریس (۱۸۵۶)

معاهده پاریس سال ۱۸۵۶ میلادی پیمانی بود که پس از پایان جنگ کریمه به امضاء طرفین درگیر رسید. جنگی که در یک‌سوی آن امپراتوری روسیه قرار داشت و در سوی دیگر آن امپراتوری عثمانی، بریتانیا، امپراتوری دوم فرانسه و پادشاهی ساردنی. امضای این پیمان در ۳۰ مارس ۱۸۵۶ میلادی در کنگره پاریس صورت‌گرفت. به موجب این پیمان، دریای سیاه به منطقه‌ای بی‌طرف و غیرنظامی تبدیل شد و همچنین تمامیت ارضی امپراتوری عثمانی به رسمیت شناخته شد. امپراتوری روسیه به ناچار این پیمان را امضاء‌کرد. امپراتوری روسیه ۱۴ سال بعد این پیمان را نقض‌کرد.

معاهده پاریس (۱۸۵۶)
Edouard Louis Dubufe, Congrès de Paris, 1856, کاخ ورسای.
گونهپیمان چند جانبه
تاریخ امضا۳۰ مارس ۱۸۵۶ (۱۸۵۶-03-۳۰)
مکان امضاپاریس، امپراتوری دوم فرانسه
امضاکنندگان
اولیه
فرانسه , بریتانیا، امپراتوری عثمانی، پادشاهی ساردنی، پادشاهی پروس، امپراتوری اتریش
تصویب کنندگانفرانسه , بریتانیا, امپراتوری عثمانی , Sardinia, Prussia, اتریش
زبانفرانسوی
تصویر شرکت‌کنندگان معاهده پاریس

این پیمان به خاطر منع تبعیض نژادی، منع تبعیض مذهبی و ارائه میانجی‌گری اجباری به عنوان راه‌حل، یکی از نخستین تلاش‌ها برای حمایت از حقوق اقلیت‌ها و وضع حقوق بشر بین‌المللی به‌شمار می‌آید.

نگارخانه

ویرایش

منابع

ویرایش