مغز پیشاپسین

متنسفالون یا مغز پیشاپَسین[۱] (metencephalon) بخش پیشین پس‌مغز rhombencephalon است که به میان‌مغز mesencephalon متصل می باشد.

مغز پیشاپسین
EmbryonicBrain.svg
Gray708.svg
جزییات
شناسه‌ها
به لاتینMetencephalon
سرعنوان موضوعی پزشکیD020540
نورونیمز543
شناسه واژگان علوم اعصابbirnlex_965
واژگان کالبدشناسیA14.1.03.004
مدل بنیادین کالبدشناسی62003
عبارات کالبدشناسی در کالبدعصب

اصطلاح مغز پیشاپسین از توصیفات برای دسته‌بندی‌های تکوینی بخشی از دستگاه عصبی مرکزی مهره‌داران است. مغز پیشاپسین از پل مغز، و مخچه ترکیب شده و بخشی از بطن چهارم، عصب سه‌قلو، عصب ابدوسنس، عصب چهره‌ای، و بخشی از عصب دهلیزی حلزونی را شامل می‌شود.

منابعویرایش

Wikipedia contributors، "Metencephalon،" Wikipedia, The Free Encyclopedia، (accessed February 12, 2013).

  1. مجموعهٔ واژه‌های مصوّب فرهنگستان زبان فارسی تا پایان سال ۱۳۸۹.