باز کردن منو اصلی

پَس‌مغز[۱] (rhombencephalon) بخشی از مغز است که از بخش پسین سه حفرۀ اولیۀ لوله عصبی رویانی تکوین یافته است.

مغز: پس‌مغز
EmbryonicBrain.svg
Gray708.svg
.
آناتومی گری subject #187 767
نورونیمز hier-531
MeSH Rhombencephalon

اصطلاح پس‌مغز از توصیفات برای دسته‌بندی‌های تکوینی بخشی از دستگاه عصبی مرکزی مهره‌داران است و شامل پیاز مغز (بصل الطناب نخاعی)، پل مغز، و مخچه می‌شود.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  1. مجموعهٔ واژه‌های مصوّب فرهنگستان زبان فارسی تا پایان سال ۱۳۸۹.