مغول (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

مغول در معانی زیر به کار رفته است:

  • مغول که نژادی زردپوست هستند و سرزمین مادری آنها مغولستان است.
  • امپراتوری مغول که در سده‌های گذشته، بخش‌های پهناوری از آسیا و شرق اروپا را زیر فرمان خود داشته‌اند.
  • ایلخانان ایران که مغولانی بودند که پس از یورش چنگیز بر ایران فرمانروایی می‌کردند.
  • سلسله گورکانیان هند که نزد اروپایی‌ها به «مغولان کبیر» مشهور هستند.