مفضل بن سعد ما فروخی اصفهانی

تاریخ‌نگار ایرانی

مفضّل بن سعد بن حسین مافرّوخی اصفهانی از دانشمندان و تاریخ نگاران ایرانی قرن پنج هجری در اصفهان و نویسنده کتاب محاسن اصفهان که در عهد سلطنت سلطان معز الدین ابوالفتح ملکشاه سلجوقی (۴۶۵–۴۸۵ ه‍. ق) و دوره صدارت خواجه نظام‌الملک طوسی صورت گرفته و در آن ایام حکومت اصفهان با نصرةالدین ابوالفتح مظفر ملقب به فخرالملک می‌زیسته‌است. (باتوجه به احوالات کتاب محاسن اصفهان)

منابعویرایش

  • محاسن اصفهان تألیف مفضل بن سعد مافروخی، حسین بن محمد آوی (مترجم)، محمدرضا زادهوش (ویراستار)، عباس اقبال آشتیانی (گردآورنده)