ممالیک برجی

ممالیک بُرجی (عربی: الممالیک البرجیة) دودمانی چرکس‌تبار بودند که از سال ۷۸۴ تا ۹۲۲ ه. ق. بر مصر و شام حکومت داشتند. اولین آنان ظاهر سیف‌الدین برقوق و آخرینشان تومان‌بیک اشرف بود که در سال ۹۲۲ به دست سلاطین عثمانی گرفتار شد.

نقشه سلطانات ممالیک (نارنجی)، تحت حکومت سلسله بُرجی در سال ۱۳۸۹.

در مدت فرمانروایی مملوک‌های برجی ۲۳ سلطان، سلطنت کردند. در این دوره توجه زیادی به عمران و آبادانی و ساختن کاخ‌ها و مساجد و مدارس و مراکز علمی شد و البته در این دوره ظلم و ستم بر رعیت زیاد شده و مالیات‌های سنگینی از آنها گرفته می‌شد و تجارت نیز از رونق افتاد.

ممالیک برجی علاوه بر بی کفایتی‌های سیاسی شان، از لحاظ فرهنگی هم موفقیت خاصی نداشتند. تنها نکته قابل ذکر از لحاظ فرهنگی - تمدنی، چندین نمونه از معماری است که از دوران آنها بر جای مانده‌است. البته بسیاری از علما و مورخان مشهور این منطقه در عصر ممالیک برجی ظهور کرده‌اند.

قبر الزحیر قنصوه، برجی ممالیک سلطان، قاهره..

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش