منطقه جغرافیایی

مناطق جغرافیایی زمین، (به انگلیسی: Geographical zone)، پنج منطقهٔ عرض جغرافیایی در سطح کره زمین هستند که پنج دایره یا مدار را در سطح آن تشکیل می‌دهند. این مناطق جغرافیایی، تقسیم‌بندی عمدهٔ عرض جغرافیایی هستند و تفاوت‌های بین آنها مربوط به آب و هوا است. آنها عبارتند از:

تقسیم‌بندی عمدهٔ عرض جغرافیایی:
آب و هوای مناطق عمدهٔ جغرافیایی زمین نقشهٔ دمای متوسط ​​سالانه به عنوان تابعی از مکان.

بر پایهٔ میزان گسترش عرضی، کرهٔ زمین به سه منطقهٔ حرارت گسترده تقسیم شده است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش