منطقه حفاظت‌شده کالمند

منطقه حفاظت شده کالمند در استان یزد، ۲۰ کیلومتری شهرستان مهریز و ۵۰ کیلومتری بهادران و ۸۵ کیلومتری یزد قرار گرفته‌است. مساحت آن حدود حدود ۲۵۰۰۰۰ هکتار است. این منطقه در حدفاصل ۳۱درجه و ۵دقیقه تا ۳۱درجه و ۳۵دقیقه عرض جغرافیایی و مابین ۵۴درجه و ۲۰دقیقه تا ۵۵درجه و ۱۵دقیقه طول جغرافیایی واقع شده‌است. مکان مناسبی برای تخم‌گذاری پرنده با ارزش و کمیاب هوبره و زیست جانورانی چون: آهو و زاغ بور است که در اول خرداد ماه سال ۱۳۷۰ از منطقه شکارممنوع ارتقاء یافت و به عنوان مناطق حفاظت شده اعلام گردید. علاوه بر وجود گورخر در منطقه توران و بهرام گور، در سال ۱۳۷۶ طرح انتقال و رهاسازی گورخر ایرانی در این منطقه نیز راه اندازی شد. پیشتر وجود این گونه منحصر به دو منطقه توران و بهرام گور بوده‌است.[۱]

کالمند
مکانیزد، ایران
مساحت۲۵۰۰۰۰ هکتار


جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش