قلمرو دیرین‌شمالگانی

(تغییرمسیر از منطقه دیرینه‌قطبی)

قلمرو دیرین‌شمالگانی یا قلمرو پالئارکتیک (انگلیسی: Palearctic realm) عنوان محدوده‌ای مشتمل بر ۸ قلمرو زیست‌جغرافیایی در سطح زمین است که برای اولین بار در سده نوزدهم شناسایی و معرفی گردید و هنوز هم به عنوان پایه و اساسی برای طبقه‌بندی جغرافیای حیوانی استفاده می‌شود. دیرین‌شمالگانی دربرگیرندهٔ ۸ قلمرو بزرگ می‌باشد که عبارت هستند از، سراسر اروپا، آسیا و محدوده شمال هیمالیا، شمال آفریقا، و قسمت‌های شمالی و مرکزی شبه‌جزیره عربستان.

نقشهٔ بومگاهی به نام قلمرو دیرین‌شمالگانی

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش