باز کردن منو اصلی

منطقهٔ مسکونی یکی از انواع کاربری زمین است که در آن برخلاف کاربری صنعتی و تجاری٬ نوع استفاده آن غالباً مسکونی است.

منابعویرایش