منطق مادی یا منطق غیرصوری یا منطق نوارسطویی توسط مخالفان منطق ارسطو تدوین شده‌است که از مهم‌ترین ایشان می‌توان فرانسیس بیکن و رنه دکارت را نام برد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش