منطق مادی یا منطق غیرصوری یا منطق نوارسطویی توسط مخالفان منطق ارسطو تدوین شده‌است که از مهم‌ترین ایشان می‌توان فرانسیس بیکن و رنه دکارت را نام برد.

رالف جنسون و آنتونی بلر منطق مادی را "شاخه ای از منطق که به تبیین غیر صوری ساختمان، ضوابط، نحو تحلیل و ارزشیابی استدل ها می پردازد" تعریف می کنند.[۱]

جستارهای وابسته

منابع

  1. Blair, J. Anthony; Johnson, Ralph H. (1987-01-01). "The Current State of Informal Logic". Informal Logic. 9 (2). doi:10.22329/il.v9i2.2671. ISSN 0824-2577.