منفی‌ساز گویشی و بومی در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی از Ain't برای منفی‌سازی در حالت گفتاری و بومی استفاده می‌گردد. کلمه محلی و بومی Ain't حالت کوتاه شده و گویشی "is not"، "are not"، "has not"، "have not" و "am not" می‌باشد. در برخی لهجه های زبان انگلیسی Ain't حالت کوتاه شده و گویشی "do not" و "does not" نیز هست. Ain't دارای کاربرد همیشگی و مکرر در زبان انگلیسی است.

دستور زبان انگلیسی
English-English dictionaries and thesaurus books.JPG


فعل

فعل اصلی
فعل عبارتی
فعل کمکی اصلی
فعل کمکی وجهی
"You Ain't Heard Nothing Yet", 1919

منابعویرایش