منوچهر تیمورتاش

منوچهر تیمورتاش فرزند عبدالحسین تیمورتاش و برادر ایران تیمورتاش است.

وی در ادوار چهاردهم، هجدهم و نوزدهم به عنوان وکیل مردم کاشمر به مجلس شورای ملی راه یافت و در سال ۱۳۶۹ ه. ش در آمریکا در گذشت.

منابعویرایش

  • ایرج سعادتمند توندری (۱۳۸۴ترشیز ۱ - (نگاهی به تاریخ و جغرافیای شهرستان کاشمر)، مشهد: موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب، ص. ۲۹۶، شابک ۹۶۴-۲۴۹-۰۵۵-۰ مقدار |شابک= را بررسی کنید: checksum (کمک)