منی ماهی (انگلیسی: Milt) به منی ماهی، نرمتنان، و برخی دیگر از حیوانات آبزی گفته می‌شود. از طریق پاشیدن این مایع که حاوی اسپرم است، بر روی اشپل (تخم ماهی) تولید مثل انجام می‌گیرد.

مصرف در خوراکویرایش

منی ماهی در ژاپن شیراکو نامیده می‌شود و در آشپزی ژاپنی مصرف دارد. یکی از انواع سوشی که از منی ماهی تهیه می‌شود نیز به نام شیراکو است.

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش